Alchymista

Cílová skupina:

8., 9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ

Časová dotace:

úvodní setkání + 3 + 3 vyučovací hodiny (9 hodin celkem)

Cílový motiv:

volba životní cesty, hledání a následování snů, otázka osobní odpovědnosti

Průřezové téma:

Osobnostní a sociální výchova

Návaznost na vzdělávací oblasti:

Jazyk a jazyková komunikace (ČJ a literatura)

Člověk a příroda (Zeměpis)

Stručný popis programu:

Žáci sledují krátký úsek života Adama, mladého muže, který odchází od rodiny, vydává se za svým snem a během své cesty je zatčen kvůli pašování drog. Žáci vstupují do rolí rodičů, soudců, novinářů. V průběhu se zároveň seznamují s Adamovými myšlenkami, sny, a na závěr programu mají oni sami jeho osud ve svých rukách a každý sám za sebe může rozhodnout, jak jeho příběh dopadne. Program je inspirován knihou Alchymista od Paula Coelha.

Dílčí cíle:

  • seznámení se základními výchovně dramatickými technikami – hra v roli, živé obrazy

  • schopnost rozhodovat se, formulovat a upravovat názory, schopnost rekapitulovat text

  • schopnost naslouchat, kooperovat

  • seznámit se se specifickou literaturou a geografickou oblastí

Metody a techniky:

individuální i skupinová práce, živý obraz, hra v roli, rozhovor v kruhu, brainstorming, improvizace, boční vedení, reflexe, volné psaní – dokončení příběhu, etudy, vhled do hlavy, simulace, tisková konference