Over FLiPP

Een klein jaar geleden formuleerde de Onderwijsraad de volgende aanbevelingen:

 • Kinderen kunnen beter vroeger beginnen met Engels (in groep 1 of in groep 5, in plaats van in groep 7 wat nu gebruikelijk is)
 • Tot 15% van de lestijd mag in de vreemde taal worden gegeven (ongeveer 3-4 uur per week)

Als het advies van de Onderwijsraad landelijk ter harte wordt genomen zou dat betekenen dat in veel gevallen de groepsdocent les in het Engels zou gaan geven, en niet een native speaker. Het is vooralsnog onduidelijk wat voor effect dat heeft op de Engelse taalvaardigheid van de kinderen. In Nederland biedt momenteel ongeveer 5% van alle basisscholen lessen in het Engels aan vóór groep 7. In welk lesjaar ze er mee beginnen, of ze dat doen met een native speaker of de groepsdocent, en hoeveel uur per week ze lesgeven verschilt enorm.

FLiPP, the Foreign Languages in Primary school Project zal de komende jaren onderzoek doen naar Engels op de basisschool. Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Universiteit Utrecht (UU) bundelen krachten om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

 • Wat is het effect van beginnen in groep 1 met Engelse les t.o.v. beginnen in groep 7 voor de ontwikkeling van het kind?
  • Groep 7 is momenteel gebruikelijk in het reguliere Eibo programma
  • Niet alleen de Engelse, ook de Nederlandse en de algemene cognitieve ontwikkeling zullen worden meegenomen in de analyse
 • Wat voor effect heeft de kwaliteit en kwantiteit van de input op de Engelse taalvaardigheid?
  • Kwantiteit van de input: hiermee doelen we op het aantal lesuren per week. Zijn kinderen beter in Engels als ze dit 3 uur per week krijgen in plaats van 1, of is er eigenlijk niet zo veel verschil?
  • Kwaliteit van de input: hiermee bedoelen we het taalniveau van de leerkracht zelf. Zijn leerlingen die een '(near) native speaker' voor de klas hebben staan beter af dan leerlingen die van de vakdocent met 'gemiddelde' Engelse taalvaardigheid les krijgen, of maakt dit geen noemenswaardig verschil?

Deze vragen kunnen we niet beantwoorden zonder de hulp van scholen!