Stödmedlem

Bli stödmedlem hos Pri-Bri. För 100 kronor per år får du spela på vår trivselbridge samt deltaga i KM tävlingen i december. Prata med någon ansvarig när du kommer till klubben.

Underordnade sidor (1): Till Svensk Bridge