Om Pribri

Trivsel är ett honnörsord för vår klubb där speciellt nybörjare är hjärtligt välkomna. För denna kategori passar måndagskvällar bäst, med en aning lättare motstånd samt att vi vigt denna spelkväll åt att försöka skola in kursdeltagare eller mindre tävlingsvana spelare.

Vid klubbspel använder vi alltid Bridgemate, projektor och brickläggningsmaskin. Detta ger en bättre service till våra spelare.

Som en uppskattad service läggs tävlingsresultaten från alla tävlingarna in under länken ”Resultat”. Detta gör vi ca. 20 minuter efter tävlingens slut så länge Svensk Bridge hemsida fungerar som den skall. 

PriBri Rock