Följande rutiner gäller på Pribri.

Anmälan och betalning sker i datorrummet.
De som har föranmält sig har förtur om det blir fullt.
Det är viktigt att Ni har Ert MID:nr eftersom Ni själv ska knappa in detta innan start.

Skriv gärna ner det på Ert deklarationskort så glömmer Ni det inte. Det är bra om Ni har jämna pengar men det är naturligtvis inget krav.
 

Så här är det tänkt att det ska fungera:

 • Innan tävlingsstart läggs guidekorten  ut och de som önskar att bli sittepar flyttar till ett sådant bord. Sedan  knappar vi in våra MID:nr.

 • Tävlingsledaren kontrollerar att allt fungerar som det ska. Därefter hämtar vi de färdigblandade brickorna och budgivningen kan börja.

 •  Efter budgivningen låter vi budkorten ligga kvar på bordet och utspelshanden spelar ut och träkarlen lägger upp sina kort.
  Medan spelföraren lägger upp sin spelstrategi knappar vi in bricknummer, spelkontrakt samt utspelskort. Det behöver INTE
  vara Nord som gör detta, speciellt inte om Nord blir spelförare utan förslagsvis så gör träkarlen detta.

 • När brickan är färdigspelad knappar Nord in resultatet och Öst godkänner.
  Förutom att MID:nr ska slås in när tävlingen börjar så är det är naturligtvis samma rutin vid varje bricka.

 • Under tävlingens gång kan man se hur man ligger till procentuellt och på vilken plats man har för tillfälligt utan att det för den skull är en barometertävling. Det kan alltså skilja mycket per rond beroende på vilka brickor man har spelat.

 • När sista brickan är spelad och inmatningen är klar kan vi direkt se slutresultatet och gratulera vinnarna.

 • Om Ni sedan har lust och möjlighet kan Ni analysera givarna på nätet och se vad som blev rätt eller fel.

 

Vi hoppas naturligtvis att allt ska fungera och att detta blir en uppskattad service för våra gäster och medlemmar.