01.MATEMATIKA‎ > ‎

8. unitatea

HELBURUAK

• Erloju analogiko batean orduak puntuan nahiz ordu eta erdiak irakurtzea eta adieraztea.
• Eguneroko jarduera jakin batzuk eguneko zer ordutan egiten diren jakitea.
• Erloju digital batean bai orduak puntuan bai ordu eta erdiak irakurtzea eta adieraztea.
• Zenbaki ordinalak irakurtzea eta idaztea bederatzigarrenera arte.
• Bi zifrako zenbakiak alderatzea eta ordenatzea > eta < ikurrak erabiliz.
• Bi zifrako bi zenbakiren arteko batuketak egitea bururakoarekin.
• Batuketa- eta kenketa-problemak ebaztea.


ARIKETAK

MAGNITUDEAK

ERLOJU ANALOGIKOA


1. Orduak idatzi.

1.2.
Orduak idatzi.

3.
Orduak idatzi.

4. Orduak idatzi.

ERLOJU DIGITALA

           3:20

Ordua : minutuak

Hirurak eta hogei


1. Koadernoan ordua hiru moduetara idatzi.


2. Ordua idatzi.

3. Ordua marraztu eta idatzi.

4. Ordua marraztu eta idatzi.


ZENBAKIKUNTZA

ZENBAKI ORDINALAK


1. Zenbatgarrenak dira?

2. Erantzunak idatzi.

HANDIAGO ETA TXIKIAGO ZEINUAK

      25 <  55
25 txikiagoa da 55 baino.

      55 > 25
55 handiagoa da 25 baino.


1. Handiago eta txikiagoa.

2. Galderak erantzun.

3. Txikiago ala handiagoa?

4. Idatzi zenbaki bat.

5. Ordenatu zenbakiak.

BURUKO KALKULUA


1. Eragiketak egin.


2. Eragiketak egin.

3. Eragiketak egin.

4. Eragiketak egin.


5. Eragiketak egin.

6. Eragiketak egin.

BURUKETEN EBAZPENA

BURUKETAK EGITEKO PAUSUAK:

1. Azalpena irakurri eta pentsatu.
2. Jarri edo etorri (+) edo kendu edo joan (-) egin dituzten edo diren pentsatu.
3. Hasieran zenbat dauden zenbatu.
4. Eragiketa (+ edo -) idatzi.
5. Eragiketa egin.
6. Emaitza idatzi.


1. Irakurri, pentsatu eta idatzi.


2. Irakurri, pentsatu eta idatzi.

3. Irakurri, pentsatu eta idatzi.

4. Irakurri, pentsatu eta idatzi.

5. Irakurri, pentsatu eta idatzi.

BALIABIDE DIGITALAK

ERLOJU ANALOGIKOA


1. Ordua.
2. Ordua 2.
3. Ordua 3.

ZENBAKI ORDINALAK

HANDIAGO ETA TXIKIAGO ZEINUAK

BURUKO KALKULUA

BURUKETEN EBAZPENA

1. Problemak 1


Comments