01.MATEMATIKA‎ > ‎

6. unitateaHELBURUAK

• Poligonoak identifikatzea eta haien aldeak bereiztea.
• Karratuak, laukizuzenak eta erronboak bereiztea.
• Triangeluak eta laukiak marraztea.
• Gorputz geometrikoak formaren arabera identifikatzea: prisma, piramidea, zilindroa, konoa eta esfera.
• 79ra arteko zenbakiak irakurtzea eta idaztea.
• 79ra arteko zenbakiak deskonposatzea hamarrekotan eta
batekotan, eta batuketa gisa.
• Bi zifrako zenbaki pareak alderatzea.
• Bi zifrako zenbakien arteko kenketak eta batuketak, bururakorik gabe egiten jakitea.
• Eragiketa aukeratzea eta batuketa- edo kenketa-problemak ebaztea.
• Batuketa- edo kenketa-problemak ebaztea 99ra arteko zenbakiekin.

ARIKETAK

GEOMETRIA

POLIGONOAK1. Nor ez da poligonoa?

2. Zenbat alde dituzte poligono hauek?

3. Nor dira triangeluak eta lau-aldekoak?


4. Laukiak, laukizuzenak eta erronboak.

GORPUTZ GEOMETRIKOAK

1. Zer da irudi bakoitza?

2. Zer da gauza bakoitza?
3.Zein da zilindro bat?
4.Zein da esfera bat?
5.Zein da prisma bat?

ZENBAKIKUNTZA

ZENBAKIAK ALDERATZEN


1. Nor da handiagoa? Nor da txikiagoa?

2. Nor da handiagoa? Nor da txikiagoa?

3. Nor da handiagoa? Nor da txikiagoa?


4. Nor da handiagoa? Nor da txikiagoa?


5. Nor da handiagoa? Nor da txikiagoa?

70-79 ZENBAKIAK

70: Hirurogeita hamar
71: Hirurogeita hamaika
72: Hirurogeita hamabi
73: Hirurogeita hamahiru
74: Hirurogeita hamalau
75: Hirurogeita hamabost
76: Hirurogeita hamasei
77: Hirurogeita hamazazpi
78: Hirurogeita hemezortzi
79: Hirurogeita hemeretzi

1. Zenbakiak idatzi. 

2. Zenbakiak idatzi.


3. Zenbakiak idatzi.

4. Zenbakiak idatzi.


BURUKO KALKULUA

BATUKETAK ETA KENKETAK EGITEKO PAUSUAK:

1. Lehenengo, batekoetatik hasiko gara eta ondoren, hamarrekoak egingo ditugu.
2. Zenbaki handiena buruan eta txikiena eskuan.
3. Buruan dudan zenbakitik hasita zenbatzen hasiko naiz, handitzen (batuketa) edo txikitzen (kenketa) bada.
4. Zenbatzen noan bitartean, eskuko hatzak kentzen joango naiz.
5. Hatzik gabe gelditzen naizenean, emaitzara iritsi naiz.

BATUKETAK 2 ZIFRAREKIN

1. Batuketak egin. 


2. Batuketak egin.

KENKETAK 2 ZIFRAREKIN

1. Kenketak egin.

2. Kenketak egin. 

BURUKETEN EBAZPENA

BURUKETAK EGITEKO PAUSUAK:

1. Azalpena irakurri eta pentsatu.
2. Jarri edo etorri (+) edo kendu edo joan (-) egin dituzten edo diren pentsatu.
3. Hasieran zenbat dauden zenbatu.
4. Eragiketa (+ edo -) idatzi.
5. Eragiketa egin.
6. Emaitza idatzi.

1. Irakurri, pentsatu eta idatzi. 

2. Irakurri, pentsatu eta idatzi.

3. Irakurri, pentsatu eta idatzi.

4. Irakurri, pentsatu eta idatzi.

5. Irakurri, pentsatu eta idatzi.

6. Irakurri, pentsatu eta idatzi.


BALIABIDE DIGITALAK

POLIGONOAK

1. Poligonoak.

2. Alde kopurua. 

3. Hirukiak eta lau-aldekoak.

4. Zenbat daude?


GORPUTZ GEOMETRIKOAK

Comments