Opšte informacije

Na ovoj strani možete pronaći informacije o nastavi iz predmeta Upravno pravo (rasporedu nastave - predavanja i vežbi, kolokvijumima, sistemu ocenjivanja) i korisne materijale.

Nastava

Predavanja se održavaju sredom od 14.00 do 13.45 u Srednjoj sali.
Predavanja drže Prof. Bogoljub Milosavljević i Prof. Jelena Jerinić.

Vežbe se održavaju utorkom od 11.00 do 12.45 u učionici br. 4.
Vežbe drži Prof. Jelena Jerinić.

Konsultacije
Prof. Bogoljub Milosavljević - sredom od 13.00 do 15.00 (kabinet VII, II sprat)
Prof. Jelena Jerinić - utorkom od 9.00 do 11.00 (kabinet V, I sprat)
                     


Ispit
Ispit iz predmeta Upravno pravo je, po pravilu, usmen.
Okvirni spisak ispitnih pitanja nalazi se u sekciji Materijal za nastavu. 

Studenti se mogu osloboditi polaganja usmenog ispita putem polaganja kolokvijuma koji se organizuju za vreme predavanja. Ove kolokvijume mogu polagati samo studenti/kinje koji redovno pohađaju predavanja.
O tačnim terminima održavanja kolokvijuma studenti/kinje će biti obavešteni na predavanjima. Za detaljnije informacije u vezi sa kolokvijumima studenti/kinje se mogu obratiti Prof. Bogoljubu Milosavljeviću.

Za dodatne informacije u vezi sa vežbama, studentkinje i studenti se mogu obratiti
Prof. Jeleni Jerinić - jelena.jerinic@pravnifakultet.rs

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments