Obaveštenja

Na ovoj strani možete naći osnovne informacije o kursu Uporedno ustavno pravo - prezentacije sa predavanja, dodatnu literaturu i sl. - i obaveštenja u vezi sa esejima, eventualnim promenama u rasporedu i sl.
Za više informacija možete se obratiti doc. Jeleni Jerinić - jelena.jerinic@pravnifakultet.rs
Подстранице (1): Eseji