Osnovne informacije

 

            OPŠTE INFORMACIJE ZA PREDMET SVOJINSKO PRAVO  U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI

 

PREDAVANJA:

Predavanja izvode prof. dr dr h.c. Vladimir V. Vodinelić i doc.dr Jelena Simić.

Termini predavanja u zimskom semestru: UTORAK  od 14,00 – 16,45h, VELIKA SALA FAKULTETA

Termini predavanja u letnjem semestru: SREDA od 14,00 - 15,45h, VELIKA SALA FAKULTETA

KONSULTACIJE:

prof.dr dr h.c  Vladimir V. Vodinelić konsultacije sa studentima:

u zimskom semestru: u zimskom semestru konsultacije se neće održavati.

u letnjem semestru: SREDA: 16,45  Kabinet, II sprat

doc. dr Jelena Simić konsultacije sa studentima: ČETVRTAK: 14,00 – 16,00 h,  Kabinet, II sprat ili putem mejla: jelena.simic@pravnifakultet.rs 

VEŽBE:

Predispitne obaveze se ispunjavaju na vežbama, koje se izvode u oba semestra.

Rukovodilac vežbi doc.dr Jelena Simić

e-mail: jelena.simic@pravnifakultet.rs


Termini održavanja vežbi:

grupa I  - sreda 16.00 – 17.45h, učionica br. 2.

grupa II – četvrtak 10.00 - 11.45h, učionica br. 2.

 

OSNOVNA LITERATURA

Udžbenik:

 Stvarno pravo, dr Obren Stanković, dr Miodrag Orlić, Nomos, Beograd, izdanja nakon 1996.godine

Zakoni:

-          Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa

-          Zakon o obligacionim odnosima

-       Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

-          Zakon o hipoteci

-   Zakon o državnom premeru i katastru

-  Zakon o javnoj svojini

-          Zakon o planiranju i izgradnji

-          Zakon o održavanju stambenih zgrada

-    Zakon o izvršenju i obezbeđenju

-          Zakon o eskproprijaciji  

-           Zakon o prometu nepokretnosti  

-           Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

-          Zakon o stanovanju

-     Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta

 

LISTA DOPUNSKE LITERATURE

Knjige

-        DRŽAVINA: POJAM, PRIRODA, ZAŠTITA I RAZLOG ZAŠTITE, V.V. Vodinelić, Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd, 2015.

 

-  ODRŽAJ - UPOREDNOPRAVNO, V.V. Vodinelić, magistarski rad, Beograd, 1981, VII + 415 str.

 

-          PROMENE STVARNOG PRAVA U SRBIJI (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), “GTZ”, Beograd, 2004, 191 str. = PROPERTY LAW AMENDMENTS IN SERBIA (Opportunities for a Reform in Serbia under Consideration of the Regional Developments in South-East-Europe), “GTZ”, Beograd, 2004, 208 str. (V.V. Vodinelić zajedno sa S. Gajin, M. Živković, I. Spasić, J. Pak, V. Živković – A. Knežević)

 

-          TZV. ZLOUPOTREBA PRAVA, V.V. Vodinelić , "Nomos", Beograd, 1997, VII + 240 str.

 

-          OSNOVI STVARNOG PRAVA, A.Gams, bilo koje izdanje

 

-          STVARNO PRAVO, R.Kovačević-Kuštrimović – M. Lazić, Niš, 2006.

 

-          UVOD U SISTEM GRAĐANSKOG PRAVA, D. Nikolić, peto izdanje, Novi Sad, 2004.

 

-          SVOJINA,  A.Gams, Naučna knjiga, Beograd, 1991.

 

-          LIČNE SLUŽBENOSTI, M Lazić, Niš, 2000.

 

-          REALNA PRAVA OBEZBEĐENJA, M.Lazić, Niš, 2009.

 

 

Prilozi u knjigama

 

-          STO PEDESET GODINA KASNIJE: ŠTA JE JOŠ ŽIVO U SRPSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU?, V.V. Vodinelić u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika (1844-1994), SANU, Beograd, 1996, str. 389-407

 

-          PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA I SUKCESIJA DRŽAVA, V.V. Vodinelić u: V. Rakić-Vodinelić i dr., Prestanak SFRJ - pravne posledice (privatnopravne i socijalnopravne posledice prestanka SFRJ i stvaranja SRJ), Beograd, 1995, str. 81-116

 

-          LEKSIKON GRAĐANSKOG PRAVA, V.V. Vodinelić ,"Nomos", Beograd, 1996, 89 odrednica iz Opšteg dela građanskog prava, Stvarnog prava i Ličnog prava

 

-          KODIFIKOVANJE STVARNOG PRAVA U SRBIJI, V.V. Vodinelić u: V. V. Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Promene stvarnog prava u Srbiji (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), Beograd, 2004, str. 11-33 = CODIFICATION OF PROPERTY LAW IN SERBIA, u: V. V. Vodinelić - S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Property Law Amendments in Serbia (Opportunities for a Reform in Serbia under Consideration of the Regional Developments in South-East-Europe), Beograd, 2004, str. 11-36

 

-          ČLAN 1.PROTOKOLA UZ EVROPSKU  KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA – STANDARDI ZAŠTITE IMOVINSKIH INTERESA, S.Gajin u: V. V. Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Promene stvarnog prava u Srbiji (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), Beograd, 2004, str. 11-33 = CODIFICATION OF PROPERTY LAW IN SERBIA, u: V. V. Vodinelić - S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Property Law Amendments in Serbia (Opportunities for a Reform in Serbia under Consideration of the Regional Developments in South-East-Europe), Beograd, 2004, str. 11-36

 

-          DRŽAVINA I PRITEŽANJE, V.V. Vodinelić u: V. V. Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Promene stvarnog prava u Srbiji (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), Beograd, 2004, str. 49-75 = POSSESSION AND DETENTION, u: V. V. Vodinelić - Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Property Law Amendments in Serbia (Opportunities for a Reform in Serbia under Consideration of the Regional Developments in South-East-Europe), Beograd, 2004, str. 51-82

 

-          STVARNA PRAVA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU (Koliziono ra/stezanje supstancijalnog pojma i kruga stvarnih prava), V.V. Vodinelić u: Liber amicorum - Dobrosav Mitrović, Beograd, 2007, str. 641-672

 

-           OSNOVNO O NACRTU STVARNOPRAVNOG ZAKONIKA SRBIJE 2006, V.V. Vodinelić u: Ka novom stvarnom pravu Srbije (Nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima), Beograd, 2007, str. 13-16 = GRUNDLAGEN ZUM ENTWURF DES GESETZBUCHES ZUM SACHENRECHT SERBIENS 2006, u: Auf dem Wege zu einem neuen Sachenrecht Serbiens (Entwurf eines Gesetzbuches zur Regelung des Eigentums und anderer dinglicher Rechte), Belgrad, 2007, str. 177-182

 

-          NACRT ZAKONIKA O SVOJINI I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA, V.V. Vodinelić u: Ka novom stvarnom pravu Srbije (Nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima), Beograd, 2007, str. 17-152 (zajedno sa S. Andrejević i dr.) = ENTWURF DES GESETZBUCHES ÜBER DAS EIGENTUM UND SONSTIGE DINGLICHE RECHTE, u: Auf dem Wege zu einem neuen Sachenrecht Serbiens (Entwurf eines Gesetzbuches zur Regelung des Eigentums und anderer dinglicher Rechte), Belgrad, 2007, str. 183-336 (zajedno sa S. Andrejević i dr.)