Почетна

Важећа литература за полагање испита из предмета Радно право је уџбеник Зорана Ивошевића "Радно право", седмо или осмо издање. Од јунског рока 2017. године, студенти ће испит полагати према новим испитним питањима. 

Више информација може се добити од предметног наставника, путем мејла: mario.reljanovic@pravnifakultet.rs 


ОБАВЕШТЕЊА:

Тренутно нема обавештења