Почетна

Важећа литература за полагање испита из предмета Радно право је уџбеник Зорана Ивошевића "Радно право", седмо или осмо издање. Од јунског рока 2017. године, студенти ће испит полагати према новим испитним питањима. 

Више информација може се добити од предметног наставника, путем мејла: mario.reljanovic@pravnifakultet.rs 


ОБАВЕШТЕЊА:

Дана: 13.04.2017. године

  • Други колоквијум из предмета Радно право одржаће се 09. маја 2017. године, у Средњој сали са почетком у 16:00 часова (термин вежби).