OPŠTE INFORMACIJE

Predmet Potrošačko pravo sluša se u zimskom semestru školske 2017/2018 godine. Izborni je predmet na trećoj godini trogodišnjih studija i na četvrtoj godini četvorogodišnjih studija prava.

Nastavnik

prof.dr. Katarina Ivančević - katarina.ivancevic@pravnifakultet.rs

Predavanja: u zimskom semestru, sredom, od 10.00 do 11.45h

Konsultacije:

u zimskom semestru sredom od 13.00 do 14.00h i četvrtkom od 12.00 do 13.00h

u letnjem semestru četvrtkom od 12.00 do 13.00


Obavezna literatura:

Katarina Ivančević, Uvod u Potrošačko pravo, skripta, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 2014

Dopunska literatura

Jelena Vilus, Pravna zaštita potrošača, Institut za uporedno pravo, Beograd, 1996

Miodrag Mićović, Zaštita prava potrošača, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2009.

Relevatni propisi

Zakon o zaštiti potrošača«Službeni glasnik RS» br. 62/2014

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga Sl. glasnik RS” br. 36/2011

Zakon o obligacionim odnosima - ZOO – ''Službeni list SFRJ'', broj 27/78, 39/85, 57/89 i «Službeni list SRJ» br. 31/93, 22/99, 44/99.

VREDNOVANJE

Predispitne obaveze

Dolazak na predavanja: 10 predispitnih poena

Aktivnost - seminarski rad odnosno kolokvijum : 15 predispitnih poena

Usmeni ispit – 60 poena

IZOSTANCI:Dozvoljen je jedan izostanak sa predavanja (dva nastavna časa).