Obaveštenja


Rezultati drugog kolokvijuma održanog 30.03.2017.

posted Mar 31, 2017, 1:03 PM by Slobodan Vukadinović


Kolokvijum 30.03.2017.

posted Mar 16, 2017, 4:34 PM by Slobodan Vukadinović   [ updated Mar 16, 2017, 4:38 PM ]

Kolokvijum će biti održan u četvrtak 30.03. u 14h u Velikoj sali i obuhvata materiju:

1. Povreda i zaštita građanskih prava;

2. Pravni subjekti (fizička lica, pravna lica, životinje);

3. Pravne činjenice ( i pravni poslovi - zaključno sa sastojcima pravnog posla, do vrsta pravnih poslova).

 

Materija obuhvata gradivo koje je izloženo na predavanjima, obrađeno na vežbama, sadržano u udžbeniku (str. 319-449) i praktikumu za vežbe (str. 95-178).

Prijavljivanje tema referata

posted Feb 14, 2017, 2:12 PM by Slobodan Vukadinović

Drage koleginice i kolege,

prema našem ranijem dogovoru, prijavljivanje tema referata će biti u četvrtak 23. februara na vežbama.

U prilogu je spisak orijentacionih tema, a po želji, mogu se prijaviti i druge teme u vezi sa materijom predmeta Osnovi građanskog i privrednog prava.

Priprema referata Građansko pravo 2016-17

Datumi izlaganja referata – Građansko pravo 2016-17

Plan vežbi – letnji semestar Građansko pravo 2016-17-Slobodan Vukadinović

Plan vežbi u letnjem semestru akademske 2016/17. godine

posted Feb 10, 2017, 11:13 AM by Slobodan Vukadinović

U letnjem semestru kolokvijumi će biti održani 30. marta i 18. maja 2017. godine.

Za pitanja u vezi sa vežbama, studenti se, osim u redovnim terminima vežbi, mogu obratiti rukovodiocu vežbi Slobodanu Vukadinoviću i putem maila: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

Rezultati kolokvijuma održanog 20.12.2016.

posted Dec 24, 2016, 4:16 AM by Slobodan Vukadinović


Kolokvijum 20.12.2016. u 15h

posted Dec 9, 2016, 7:08 AM by Slobodan Vukadinović

Kolokvijum na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava biće održan u utorak 20.12.2016.god. u 15,00 u Velikoj sali:

Kolokvijum obuhvata sledeću materiju koja je sadržana u udžbeniku (str. 25-32 i 191-318) i praktikumu za vežbe (str. 1-94):
1. Subjektivna građanska prava i obaveze (pojam, vrste, prava i obaveze po granama građanskog prava);
2. Imovina (skupovi imovinskih prava i obaveza);
3. Sticanje, prenos i prestanak građanskih prava i obaveza;
4. Privid prava – tzv. zloupotreba prava.

Na kolokvijum doneti indeks i ličnu kartu.

Za eventualna dodatna pitanja studenti se mogu obratiti rukovodiocu vežbi Slobodanu Vukadinoviću, osim na vežbama i Fakultetu i putem maila: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

 
 

Ненасловљено

posted Nov 11, 2016, 5:43 AM by Slobodan Vukadinović   [ updated Dec 9, 2016, 7:10 AM ]


Početak vežbi u akademskoj 2016/17.god.

posted Oct 27, 2016, 1:00 PM by Slobodan Vukadinović

Drage koleginice i kolege,       

u prilozima su opšte informacije o nastavi na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava, plan rada na vežbama, raspored grupa za vežbe po brojevima indeksa studenata, vrednovanje predispitnih obaveza i informacije o načinu pripreme referata u akademskoj 2016/17. godini.

Kolokvijum će u ovom semestru biti održan u četvrtak 22.12.2016.god.

Na prvi čas vežbi (1.11.) treba poneti Praktikum za vežbe, koji uz indeks, možete preuzeti u Skriptarnici Fakulteta.

U cilju Vašeg blagovremenog informisanja o svim pitanjima od značaja za nastavu na ovom predmetu, uspostavljena je posebna stranica predmeta: https://sites.google.com/a/pravnifakultet.rs/ogpp/opste-informacije

Za sva pitanja u vezi sa vežbama na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava možete se obratiti rukovodiocu vežbi Slobodanu Vukadinoviću:

- u redovnim terminima vežbi;                                     

- svakog utorka (14-18h) u sedmicama u kojima se održavaju vežbe, u kabinetu V na prvom spratu (pored Srednje sale);

- putem e-maila: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs 

 

                                    Želim Vam prijatan i uspešan rad na vežbama.           

Rezultati kolokvijuma održanog 12.05.2016. god.

posted May 13, 2016, 5:34 AM by Slobodan Vukadinović   [ updated May 25, 2016, 1:32 PM ]


Kolokvijum 12.05.2016.

posted Apr 27, 2016, 7:46 AM by Slobodan Vukadinović

Kolokvijum će biti održan u četvrtak 12.05.2016. u Velikoj sali:

-        u 13.50 časova - studenti koji pohađaju vežbe petkom;

-        u 14.50 časova - studenti koji pohađaju vežbe četvrtkom.

 

Kolokvijum obuhvata sledeću materiju:

1. Pravne činjenice (vrste pravnih poslova; zastupanje i srodne pravne ustanove; neposlovne radnje; vreme);

2. Uvod u građansko pravo (pojam i sistem građanskog prava; predmet i metod građanskog prava; građansko pravo u sistemu prava; uporedno građansko pravo i istorija građanskog prava; izvori građanskog prava; građanskopravni pojmovi; građanskopravne norme; građanskopravno tumačenje, konkretizovanje i popunjavanje praznina). 

 

Materija obuhvata gradivo sadržano u udžbeniku: str. 449-541 i 33-190 i praktikumu za vežbe, str. 153-213.

 

Na kolokvijum doneti indeks ili ličnu kartu.

 

Za eventualna dodatna pitanja studenti se mogu obratiti rukovodiocu vežbi

Slobodanu Vukadinoviću, osim u terminima vežbi, i putem maila: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

1-10 of 97