Obaveštenja


Predispitne obaveze 2016/17. god.

posted May 26, 2017, 12:15 PM by Slobodan Vukadinović


Rezultati trećeg kolokvijuma

posted May 20, 2017, 3:15 PM by Slobodan Vukadinović

U prilogu su rezultati kolokvijuma održanog 18. maja 2017. god.

Osnovi građanskog i privrednog prava – kolokvijum 18. maja 2017.

posted Apr 30, 2017, 2:23 PM by Slobodan Vukadinović

Treći kolokvijum na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava biće održan u četvrtak 18. maja 2017. god. u 14 časova u Velikoj sali.

Kolokvijum obuhvata materiju:

  1. Pravne činjenice (vrste pravnih poslova; zastupanje i srodne pravne ustanove; neposlovne radnje; prouzrokovanje štete; vreme);
  1. Uvod u građansko pravo (građansko pravo-naziv i pojam; sistematika savremenog građanskog prava; predmet i metod građanskog prava; građansko pravo u sistemu prava; uporedno građansko pravo i istorija građanskog prava; izvori građanskog prava; hijerarhija izvora građanskog prava; građanskopravni pojmovi; građanskopravne norme; građanskopravno tumačenje, konkretizovanje i popunjavanje praznina).

Materija obuhvata gradivo sadržano u udžbeniku (str. 449-541 i 33-190) i praktikumu za vežbe (str. 153-213).

Na kolokvijum doneti indeks i ličnu kartu.

Za eventualna dodatna pitanja studenti se mogu obratiti rukovodiocu vežbi Slobodanu Vukadinoviću, osim na Fakultetu, i putem mejla: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

Kolokvijum 30.03.2017.

posted Mar 16, 2017, 4:34 PM by Slobodan Vukadinović   [ updated Mar 16, 2017, 4:38 PM ]

Kolokvijum će biti održan u četvrtak 30.03. u 14h u Velikoj sali i obuhvata materiju:

1. Povreda i zaštita građanskih prava;

2. Pravni subjekti (fizička lica, pravna lica, životinje);

3. Pravne činjenice ( i pravni poslovi - zaključno sa sastojcima pravnog posla, do vrsta pravnih poslova).

 

Materija obuhvata gradivo koje je izloženo na predavanjima, obrađeno na vežbama, sadržano u udžbeniku (str. 319-449) i praktikumu za vežbe (str. 95-178).

Prijavljivanje tema referata

posted Feb 14, 2017, 2:12 PM by Slobodan Vukadinović

Drage koleginice i kolege,

prema našem ranijem dogovoru, prijavljivanje tema referata će biti u četvrtak 23. februara na vežbama.

U prilogu je spisak orijentacionih tema, a po želji, mogu se prijaviti i druge teme u vezi sa materijom predmeta Osnovi građanskog i privrednog prava.

Priprema referata Građansko pravo 2016-17

Datumi izlaganja referata – Građansko pravo 2016-17

Plan vežbi – letnji semestar Građansko pravo 2016-17-Slobodan Vukadinović

Plan vežbi u letnjem semestru akademske 2016/17. godine

posted Feb 10, 2017, 11:13 AM by Slobodan Vukadinović

U letnjem semestru kolokvijumi će biti održani 30. marta i 18. maja 2017. godine.

Za pitanja u vezi sa vežbama, studenti se, osim u redovnim terminima vežbi, mogu obratiti rukovodiocu vežbi Slobodanu Vukadinoviću i putem maila: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

Rezultati kolokvijuma održanog 20.12.2016.

posted Dec 24, 2016, 4:16 AM by Slobodan Vukadinović


Kolokvijum 20.12.2016. u 15h

posted Dec 9, 2016, 7:08 AM by Slobodan Vukadinović

Kolokvijum na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava biće održan u utorak 20.12.2016.god. u 15,00 u Velikoj sali:

Kolokvijum obuhvata sledeću materiju koja je sadržana u udžbeniku (str. 25-32 i 191-318) i praktikumu za vežbe (str. 1-94):
1. Subjektivna građanska prava i obaveze (pojam, vrste, prava i obaveze po granama građanskog prava);
2. Imovina (skupovi imovinskih prava i obaveza);
3. Sticanje, prenos i prestanak građanskih prava i obaveza;
4. Privid prava – tzv. zloupotreba prava.

Na kolokvijum doneti indeks i ličnu kartu.

Za eventualna dodatna pitanja studenti se mogu obratiti rukovodiocu vežbi Slobodanu Vukadinoviću, osim na vežbama i Fakultetu i putem maila: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

 
 

Ненасловљено

posted Nov 11, 2016, 5:43 AM by Slobodan Vukadinović   [ updated Dec 9, 2016, 7:10 AM ]


1-10 of 100