Obaveštenja


Rezultati prvog kolokvijuma održanog 21.12.2017.

posted Dec 25, 2017, 1:34 PM by Slobodan Vukadinović


Prijavljivanje tema referata

posted Dec 12, 2017, 1:43 AM by Slobodan Vukadinović

Drage koleginice i kolege,

prijavljivanje tema refereta će biti obavljeno na vežbama u četvrtak 14. decembra 2017. god.

Domaći zadatak

posted Dec 9, 2017, 9:59 AM by Slobodan Vukadinović

Drage koleginice i kolege,

za naredni čas vežbi (četvrtak 14.12.) treba uraditi domaći zadatak: prepoznavanje vidova tzv. zloupotrebe prava (praktikum za vežbe, str. 89-94).

Slobodan Vukadinović

Kolokvijum 21.12.2017. u 12h

posted Dec 1, 2017, 1:43 PM by Slobodan Vukadinović

Kolokvijum na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava biće održan u četvrtak 21.12.2017.god. u 12,00 u Velikoj sali:

Kolokvijum obuhvata sledeću materiju koja je sadržana u udžbeniku (str. 25-32 i 191-318) i praktikumu za vežbe (str. 1-94):
1. Subjektivna građanska prava i obaveze (pojam, vrste, prava i obaveze po granama građanskog prava);
2. Imovina (skupovi imovinskih prava i obaveza);
3. Sticanje, prenos i prestanak građanskih prava i obaveza;
4. Privid prava – tzv. zloupotreba prava.

Na kolokvijum doneti indeks i ličnu kartu.

Za eventualna dodatna pitanja studenti se mogu obratiti rukovodiocu vežbi

Slobodanu Vukadinoviću, osim na vežbama i Fakultetu i putem maila: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

Početak vežbi u akademskoj 2017/18. god.

posted Oct 28, 2017, 5:14 PM by Slobodan Vukadinović   [ updated Oct 29, 2017, 12:37 AM ]

Drage koleginice i kolege,       

u prilozima su opšte informacije o nastavi na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava, plan rada na vežbama, raspored grupa za vežbe po brojevima indeksa studenata, vrednovanje predispitnih obaveza i informacije o načinu pripreme referata u akademskoj 2017/18. godini.

Kolokvijum će u ovom semestru biti održan u četvrtak 21.12.2017.god.

Na prvi čas vežbi (2.11.) treba poneti Praktikum za vežbe, koji uz indeks, možete preuzeti u Skriptarnici Fakulteta.

U cilju Vašeg blagovremenog informisanja o svim pitanjima od značaja za nastavu na ovom predmetu, uspostavljena je posebna stranica predmeta: https://sites.google.com/a/pravnifakultet.rs/ogpp/opste-informacije

Za sva pitanja u vezi sa vežbama na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava možete se obratiti rukovodiocu vežbi Slobodanu Vukadinoviću:

- u redovnim terminima vežbi;                                     

- svakog četvrtka (12-16h) u sedmicama u kojima se održavaju vežbe, u kabinetu V na prvom spratu (pored Srednje sale);

- putem e-maila: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs 

 

                                    Želim Vam prijatan i uspešan rad na vežbama.           

                  Slobodan Vukadinović

Predispitne obaveze 2016/17. god.

posted May 26, 2017, 12:15 PM by Slobodan Vukadinović


Rezultati trećeg kolokvijuma

posted May 20, 2017, 3:15 PM by Slobodan Vukadinović

U prilogu su rezultati kolokvijuma održanog 18. maja 2017. god.

Osnovi građanskog i privrednog prava – kolokvijum 18. maja 2017.

posted Apr 30, 2017, 2:23 PM by Slobodan Vukadinović

Treći kolokvijum na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava biće održan u četvrtak 18. maja 2017. god. u 14 časova u Velikoj sali.

Kolokvijum obuhvata materiju:

  1. Pravne činjenice (vrste pravnih poslova; zastupanje i srodne pravne ustanove; neposlovne radnje; prouzrokovanje štete; vreme);
  1. Uvod u građansko pravo (građansko pravo-naziv i pojam; sistematika savremenog građanskog prava; predmet i metod građanskog prava; građansko pravo u sistemu prava; uporedno građansko pravo i istorija građanskog prava; izvori građanskog prava; hijerarhija izvora građanskog prava; građanskopravni pojmovi; građanskopravne norme; građanskopravno tumačenje, konkretizovanje i popunjavanje praznina).

Materija obuhvata gradivo sadržano u udžbeniku (str. 449-541 i 33-190) i praktikumu za vežbe (str. 153-213).

Na kolokvijum doneti indeks i ličnu kartu.

Za eventualna dodatna pitanja studenti se mogu obratiti rukovodiocu vežbi Slobodanu Vukadinoviću, osim na Fakultetu, i putem mejla: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

Kolokvijum 30.03.2017.

posted Mar 16, 2017, 4:34 PM by Slobodan Vukadinović   [ updated Mar 16, 2017, 4:38 PM ]

Kolokvijum će biti održan u četvrtak 30.03. u 14h u Velikoj sali i obuhvata materiju:

1. Povreda i zaštita građanskih prava;

2. Pravni subjekti (fizička lica, pravna lica, životinje);

3. Pravne činjenice ( i pravni poslovi - zaključno sa sastojcima pravnog posla, do vrsta pravnih poslova).

 

Materija obuhvata gradivo koje je izloženo na predavanjima, obrađeno na vežbama, sadržano u udžbeniku (str. 319-449) i praktikumu za vežbe (str. 95-178).

1-10 of 105