Opšte informacije

Predmet OBLIGACIONO PRAVO sluša se na trećoj godini studija u zimskom i letnjem semestru

LITERATURA ZA SPREMANJE ISPITA

Obavezna literatura:

  • Jakov Radišić, Obligaciono pravo, Pravni fakultet Niš, 2014. ili Jakov Radišić, Obligaciono pravo (opšti deo), Nomos, Beograd, 2004.
  • Leposava Karamarković, Zoran Ivošević, Obligaciono pravo (skriptum predavanja), Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 2010., odeljak drugi POSEBNI UGOVORI, od strane 50 do strane 75.

 Dopunska literatura:

  • Slobodan Perović, Obligaciono pravo (opšti deo), Službeni list SFRJ, Beograd, 1990 (alternativa za deo ispita koji se odnosi na Ugovorno pravo).
  • Obren Stanković, Naknada štete, Nomos, Beograd, 1998 (alternativa za deo ispita koji se odnosi na Odštetno pravo).
  • Komentar Zakona o obligacionim odnosima, I i II knjiga, Savremena administracija, Beograd, 1995.

Relevantni propisi:

  • Zakon o obligacionim odnosima - ZOO – ''Službeni list SFRJ'', broj 27/78, 39/85, 57/89  i «Službeni list SRJ» br. 31/93, 22/99, 44/99.

 

PREDAVANJA  drže predmetni nastavnici

  • Prof. dr Katarina Ivančević
  • Prof. dr Dušan Kitić

 

Predavanja se održavaju u Srednjoj sali četvrtkom

u zimskom semestru od 13 do 15.45

u letnjem smestru od 14 do15.45h

 

VEŽBE  iz Obligacionog prava drži mr Bojan Stanivuk

Termini vežbi po grupama:

GRUPA I – utorak od 12 do 13.45

GRUPA II petak od 13 do 14.45

 

Za sva pitanja u vezi sa predmetom Obligaciono pravo studenti se mogu obratiti predmetnim profesorima u terminu konsultacija ili putem maila.


 


Comments