Početna strana
Dragi studenti,

Dobrodošli na stranicu predmeta Međunarodno javno pravo (MJP).

Na ovoj stranici možete naći sve važne informacije u vezi s predmetom MJP, uključujući i materijale za nastavu i spremanje ispita.

 

Profesori:

prof. dr Vesna Petrović, prof. dr Tatjana Papić.

Demonstrator:
Ivana Vukčević (ivana_vukcevic@hotmail.com)

 

Predavanja (u zimskom semestru):

utorkom, 10-12h (učionica 1).

 

Vežbe (u zimskom semestru):

(učionica 3)

grupa I, sredom (9-11h) i

grupa II, sredom (12-14h).

 

Konsultacije:

prof. dr Tatjana Papić: sredom, 14-15.50h (kabinet pored srednje sale).

 

Literatura:

 

Osnovna literatura:

Osnovi međunarodnog javnog prava – V. Dimitrijević, O. Račić i dr, 3. izdanje, Beogradski centar za ljudska prava, 2012.

NB: za studente koji su slušali MJP do ak. 2011/2012.

Značajno izmenjena i dopunjena poglavlja udžbenika, iz 3. izdanja, dostupna su u formatu PDF u delu "Opšte informacije za ak. 2012/2013". Od januarskog ispitnog roka 2013, prema tim tekstovima treba spremati materiju pokrivenu ispitnim pitanjima.

 

Dopunska literatura:

Međunarodno javno pravo – zbirka dokumenata – M. Milanović i V. Hadži-Vidanović, Beogradski centar za ljudska prava, 2005.*

 

*Ovu knjigu možete naći u biblioteci našeg fakulteta, a u PDF formatu na ovoj stranici u delu "Instrumenti MJP."

 

Kontakt:

za sva pitanja u vezi s predmetom MJP možete se obratiti Tatjani Papić na tatjana.papic@pravnifakultet.rs