Početna strana

Dragi studenti,


Dobrodošli na stranicu predmeta Međunarodno javno pravo (MJP).

Na ovoj stranici možete naći sve važne informacije u vezi s predmetom MJP, uključujući i materijale za nastavu i spremanje ispita.

Za sva pitanja u vezi s predmetom MJP pišite na tatjana.papic@pravnifakultet.rs.

Pozdrav,

Tatjana Papić

 

Predavanja (u zimskom semestru):

utorkom, 10-12h (učionica 3).

 

Vežbe (u zimskom semestru):

sredom (10-12h(učionica 3).

 

Konsultacije:

januar 2018, utorkom (od 9.1) od 10-12h (kabinet V)

Literatura:

 

Osnovna literatura:

Osnovi međunarodnog javnog prava – V. Dimitrijević, O. Račić i dr, 3. izdanje, Beogradski centar za ljudska prava, 2012.

NB: za studente koji su slušali MJP do ak. 2011/2012.

Značajno izmenjena i dopunjena poglavlja udžbenika iz 3. izdanja, dostupna su u formatu PDF u delu "Opšte informacije za ak. 2017/2018". Od januarskog ispitnog roka 2013, prema tim tekstovima treba spremati materiju pokrivenu ispitnim pitanjima.

 

Dopunska literatura:

Međunarodno javno pravo – zbirka dokumenata – M. Milanović i V. Hadži-Vidanović, Beogradski centar za ljudska prava, 2005.*

 

*Ovu knjigu možete naći u biblioteci našeg fakulteta, a u PDF formatu na ovoj stranici u delu "Instrumenti MJP."