Uvodna reč

MEDICINSKO PRAVO 

Poštovane koleginice i kolege,  

Dobrodošli na web stranicu predmeta Medicinsko pravo u školskoj 2015/2016. godini.

Predmet Medicinsko pravo sluša se u letnjem semestru a namenjen je studentima III godine.

Nastavnici:  

prof. dr Violeta Beširević,

e-mail: violeta.besirevic@pravnifakultet.rs ili besirevv@ceu.edu 

doc. dr Jelena Simić 

e-mail: jelena.simic@pravnifakultet.rs


Predavanja: četvrtkom, 12.00. – 13.45. 

Konsultaciječetvrtkom, 14.00. - 15.00.

Obavezna literatura :

Jakov RadišićMedicinsko pravo (Beograd: Nomos, 2008) 

Violeta Beširević, Bogovi su pali na teme: o ustavu i bioetici (Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Beograd 2006, br. 2).         

Violeta Beširević, Pravo na dostojanstvenu smrt, (2008), Glasnik Advokatske komore Vojvodine, no. 12, str. 527-541.            

 Jelena Simić, „Nevinost bez zaštite“ – Jedno viđenje Zakona o pravima pacijenata, (2013) Pravni zapisi, no. 1, str. 145-168.

Jelena Simić, Medicinskopravni aspekti transeksualnosti – u susret priznavanju pravnih posledica, (2012), Pravni zapisi, no. 1, str. 299 -322.VREDNOVANJE PREDISPITNIH OBAVEZA

PREDISPITNE OBAVEZE

Dolazak na predavanja: 10 bodova                                            

Aktivnost na času: 15 bodova                                                         

Test (obavezan): 40 bodova                                                             

IZOSTANCIDozvoljen je jedan izostanak sa predavanja (dva nastavna časa).

STRUKTURA ZAVRŠNE OCENE:

 1. Predispitne obaveze: do 65%

 2. Ocena na ispitu: 35%

 3. Završne ocene i bodovi:                 51 do 60 poena – 6

61 do 70 poena – 7

71 do 80 poena – 8

81 do 90 poena – 9

91 do 100 poena –10ISPIT:  PISMENI ISPIT BAZIRAN NA REŠAVANJU SLUČAJEVA!

NAPOMENA: STUDENTI KOJI NA TESTU PROVERE ZNANJA DOBIJU OCENU 6 I VIŠE, NA ISPITU REŠAVAJU SAMO SLUČAJEVE IZ OBLASTI BIOETIKE

 


Nastavni plan školske 2015/20161-2. ČAS, ČETVRTAK, 18. FEBRUAR


Zašto učiti Medicinsko pravo?

Bioetika:

 • pojam i osnovna pitanja

 • verska bioetika

 • sekularna bioetika

Postoji li pravo na zdravlje?

- sadržaj, problemi u definisanju

- domeni ustavne zaštite, mogućnost sudske zaštite

- komparativni i međunarodni standardi prava na zaštitu zdravlja


3-4. ČAS, ČETVRTAK, 25. FEBRUAR

Odnos lekara i pacijenta:

- etička priroda

- pravna priroda: ugovorni odnos i posledice takvog odnosa

- paternalistički pristup

Prava pacijenta:

- Ljudsko dostojanstvo i pravo na samoodređenje kao izvori prava pacijenata;

- zakonsko regulisanje, međunarodni standardi

Pristanak pacijenta na medicinski tretman

 • istorijat

 • pravo an samoodređenje kao izvor pristanka

 • obaveštenost kao preduslov pristanka

 • forma

Postupanje u hitnim slučajevima

Odgovornost lekara za povredu prava na pristanak pacijenta na medicinski tretaman


5-6. ČAS, ČETVRTAK, 3. MART

Katalog prava sadržan u Zakonu o pravima pacijenata

Zaštita:

-Pravo na prigovor,

- pravo na naknadu štete;

- Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Obaveza čuvanja profesionalne tajne

 • osnovna pitanja

 • pravo na privatnost

 • zakonska obaveza

 • pacijenti nesposobni za rasudjianje

 • preminuli pacijenti

Otkrivanje tajne:

 • dopušteni pravni osnovi

Zastita u slučaju povrede obaveze:

- pravna sredstva


7-8. ČAS, ČETVRTAK, 10. MART


Prava pacijenata i interesi društva u specifičnim pitanjima:

 • AIDS

 • zarazne bolesti

 • pušenje

 • gojaznost

Medicinskopravni aspekti transeksualnosti


9-10. ČAS, ČETVRTAK, 17. MART


Lekarska greška:

- definisanje

Standardi:

- dužna pažnja

- krivica

Odgovornost zbog lekarske greške:

- gradjanska odgovornost

- prenatalne dileme

 • odgovornost za „ neželjeno radjanje" i

 • "neželjen život”

- krivična odgovornost

- prekršajna odgovornost

- disciplinska odgovornost


11-12. ČAS, ČETVRTAK, 24. MART


Lekarska greška – primeri iz sudske prakse

Prikupljanje i transfuzija krvi

Kliničko ispitivanje lekova


13-14. ČAS, ČETVRTAK, 31. MART

Osiguranje pacijenata i osiguranje za slučaj odgovornosti

Udruživanje zdravstvenih radnika - Lekarska komora Republike Srbije

 • Kodeks profesionalne etike Lekarske komore Republike Srbije


15-16. ČAS, ČETVRTAK, 7. APRIL


TEST PROVERE ZNANJA

17-18. ČAS, ČETVRTAK, 28. APRIL

Pravne dileme o početku života:

Veštačka oplodnja

 • pojam i vrste

 • dopuštenost

 • biobanke

 • surogat materinstvo

 • Oplodjenje in vitro i transfer embriona(slučaj Luize Braun)

 • pravna zaštita vantelesnog embriona

 • Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Evans protiv UK


19-20. ČAS, ČETVRTAK, 5. MAJ

Pravne dileme o početku života:

 • terapeutsko i reproduktivno kloniranje:

 • razlike i sličnosti

 • ustavne prepreke -pravo na život, pravo na ljudsko dostojanstvo i pravo na sigurnost

 • međunarodni standardi

 • argumenti u prilog reproduktivnom kloniranju:pravo na radjanje i pravo na jednakost

 • terapeutsko kloniranje i pravo na naučno istraživanje

 • prava klona: ima li ih?

Abortus:

 • pravni status embriona

 • pravo žene na privatnost

 • pravni položaj oca

 • obaveza lekara i prigovor savesti

 • praksa Evropskog suda za ljudska prava: Paton protiv UK, R.H. protiv Norveške, Boso protiv Italije, Open Door Counseling and Dublin Well Woman protiv Irske i Tysiąc protiv Poljske.


21-22. ČAS, Četvrtak, 12. MAJ

Pravne dileme na kraju života: eutanazija

 • oblici i dopuštenost, komparativni pregled

 • umirući pacijenti, poslovno nesposobni pacijenti, „izlečivi“ pacijenti

 • eutanazija kao razlog za isključenje krivične odgovornosti

 • eutanazija kao ljudsko pravo

 • eutanazija i pravo na slobodu religije

 • praksa Evropskog suda za ljudska prava: Pretty protivUK, Glass protiv UK, Koch v. Germany.


23-24. ČAS, Četvrtak, 19. MAJ

Transplantacija i doniranje organa

 • organi kao ograničen resurs

 • uzimanje delova tela od živih davaoca

 • uzimanje delova tela od mrtvih davaoca

 • ksenotransplatacija

 • zabrana trgovine ljudskim organima

 • jednistvena mreža za dodelu organa i pravilo spasavanja

 • trenutak smrti

 • moždana i srčana smrt

 • nove tendencije u definisanju trenutka smrti