หน้าแรก

โรงเรียนประทายเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนยังคงต้องรักษามาตรการตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ การให้บริการเจลแอลกอฮอร์ภายในสถานศึกษา รวมถึงการตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าเรียน