หน้าแรก45 ปี ประทายคืนถิ่นจะจัดงานในวันที่ 3 กันยายน 2559
เวลา 18.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนประทาย
        1.    ค่าโต้ะ 3200 บาท ( 8 ที่นั่ง)
        2.    ค่าเสื้อมี 2 แบบ

  
ราคาตัวละ 700 บาท
ราคาตัวละ 350 บาท