Prakticums Idrottsprofilering

 

Prakticums Idrottsprofilering ger dig som är en målmedveten tävlingsidrottare och som strävar att nå den nationella / internationella toppen en möjlighet att studera till en yrkesexamen samtidigt som du satsar på din idrott.

Efter att du blivit antagen till någon av våra utbildningar kan du ansöka om rätten att studera med idrottsprofilering. Studietiden är 3 – 4 år och du kan studera vid Prakticums enheter i Helsingfors, Esbo eller Borgå.

Då du blivit godkänd att studera med idrottsprofilering görs det en individuell plan tillsammans med bl.a. studiehandledaren över hur idrottandet kan kombineras med dina studier utgående från din idrottsgren och vilken utbildning du valt. Som idrottsprofilant för du en träningsdagbok över ditt idrottande och kan få fritt valbara kurser ersatta genom din träning. Varje idrottsprofilant bör returnera minst 3 st. korrekt ifyllda träningsdagböcker senast i slutet av varje läsår (maj) för att erhålla kompetenspoäng.

Då man på grund av sitt idrottande är tvungen att avlägsna sig tidigare eller anlända senare till skolan bör man diskutera/komma överens om saken med sina lärare. Då lärarna godkänt frånvaron meddelar man om frånvaron till Idrottskoordinatorn som registrerar frånvaron.

Prakticum är medlem av Urhea (Huvudstadsregionens idrottsakademi) och Prakticums idrottsprofilanter har rätt att ansöka om medlemskap i Urhea och delta i Urheas morgonträningsverksamhet. Anvisningar hur man ansöker om medlemskap finns på Urheas hemsida urhea.fi (ansökan kan även göras på svenska).

Vi önskar att varje idrottsprofilant (och vårdnadshavare) undertecknar ett idrottskontrakt. I kontraktet framgår vilka regler som gäller då man studerar med idrottsprofilering. Vi ber dessutom att varje idrottsprofilant (samt vårdnadshavare) undertecknar en fullmakt för mediapublicering. Denna fullmakt ger oss möjligheten att rapportera i olika medier om idrottsprofilanters idrottsliga framgångar.Mera information

Björn "Nalle" Nylund 
Idrottskoordinator
+358 400 247 250
bjorn.nylund(a)prakticum.fi