Prakticums Idrottsprofilering

 

Prakticums Idrottsprofilering ger dig som är en målmedveten tävlingsidrottare och som strävar att nå den nationella / internationella toppen en möjlighet att studera till en yrkesexamen samtidigt som du satsar på din idrott.

I samband med att du ansöker till någon av våra utbildningar kan du ansöka om rätten att studera med idrottsprofilering. Studietiden är 3 – 4 år och du kan studera vid Prakticums enheter i Helsingfors, Esbo eller Borgå. De är möjligt att studera med idrottsprofilering vid alla våra utbildningar.

Information angående ansökandet till skolor med specialuppgift inom idrott hittar du på Olympiska kommitténs hemsida; 

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma-2/haku-urheiluoppilaitoksiin/

och ansökningsblanketten samt hur man skall gå till väga hittar du här;

https://storage.googleapis.com/valo-production/2017/12/ansokningsblankett-idrottsskolor-2018.pdf

Prakticum har inga fysiska tester för dem som ansöker om rätt att studera med idrottsprofilering.

Efter att du bilvit antagen till en utbildning i Prakticum, tagit emot din studieplats samt blivit godkänd att studera med idrottsprofilering görs det en individuell plan tillsammans med bl.a. studiehandledaren över hur idrottandet kan kombineras med dina studier utgående från din idrottsgren och vilken utbildning du valt. Vi erbjuder alla våra idrottsprofilanter även olika korta kurser inom bl.a. mental träning och idrottarens kost.

Då man på grund av sitt idrottande är tvungen att avlägsna sig tidigare eller anlända senare till skolan bör man diskutera/komma överens om saken med sina lärare. Då lärarna godkänt frånvaron meddelar man om frånvaron till Idrottskoordinatorn som registrerar frånvaron.

Prakticum är medlem i Urhea (Huvudstadsregionens idrottsakademi) och idrottsprofilanter som är medlemmar i Urhea har rätt att delta i Urheas morgonträningsverksamhet. Prakticum är även medlem i Östra Nylands Idrottsakademi (Borgå)

Vi önskar att varje idrottsprofilant (och vårdnadshavare) undertecknar ett idrottskontrakt. I kontraktet framgår vilka regler som gäller då man studerar med idrottsprofilering. Vi ber dessutom varje idrottsprofilant (samt vårdnadshavare) att underteckna en fullmakt för mediapublicering. Denna fullmakt ger oss möjligheten att rapportera i olika medier om idrottsprofilanters idrottsliga framgångar.Mera information

Björn "Nalle" Nylund 
Idrottskoordinator

Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors 
+358 400 247 250
bjorn.nylund(a)prakticum.fi