Pràctica Restaurativa

TROBADA TEMÀTICA
PRÀCTICA I JUSTÍCIA RESTAURATIVA
Palma, 23 d'abril de 2016
CEP Palma


 
No dubtis mai que un petit grup de ciutadans reflexius i compromesos pot canviar el món. 
De fet, és l'únic que ho ha aconseguit. 

          Margaret Mead