Budynek zabytkowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu

Obiekt zabytkowy: szkoła, ul. Narutowicza 10 /otoczenie/, nr: 104, data: 10/28/2002, nr decyzji: DZ-4200/19/O/2001/2002.

Kontakt do szkoły: zabytek@pracowniasp1.pl

Budynek szkoły

Budynek, w którym obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 1 w Świnoujściu wybudowano w 1910 roku jako Gimnazjum Żeńskie. Budowa trwała 2 lata i prowadzona była pod kierownictwem architekta miasta Boye Reimers’a. We wnętrzu szkoły znajduje się piękna i duża aula. Korytarze ozdobione są kolumnami i łukami, które nadają temu miejscu niepowtarzalny charakter. Obecną szkołę przeniesiono do budynku w 1953 roku i jest to najstarsza placówka oświatowa w mieście.

The school building

The building which presently houses Primary School No. 1 in Świnoujście was built in 1910 as a Female Middle School. The construction lasted two years and was conducted under the supervision of town architect Boye Reimers. A unique and spacious assembly hall as well as the school corridors ornamented with columns and arches contribute immensely to the architectural identity of the building. The school was moved to the building in 1953 and today it is the oldest educational establishment in the town.

Das Schulgebäude

Das Gebäude, in dem sich heutzutage die Grundschule Nr. 1 in Świnoujście befindet, wurde im Jahre 1910 als Mädchengymnasium erbaut. Der Bau des Gebäudes dauerte zwei Jahre und wurde unter der Leitung des Stadtarchitekten Boye Reimers durchgeführt. Zum Interieur der Schule gehört eine schöne, geräumige Aula. Die Korridore sind mit Säulen und Bögen verziert, die dem Gebäude einen einzigartigen Charakter geben. Die aktuelle Schule zog im Jahre 1953 in das Gebäude ein und ist die älteste Bildungseinrichtung in der Stadt. 

https://sites.google.com/a/pracowniasp1.pl/zabytek
https://sites.google.com/a/pracowniasp1.pl/zabytek