กลุ่มสาระ/งาน/กลุ่มงาน ต้องการ download โครงการเดิมปีงบประมาณ 62 ได้จากเมนูด้านซ้าย ครับ!

กระดานข่าว

วันที่เรื่อง
1 ตุลาคม 2562 เริ่มดำเนินงาน เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 2563 
16 กันยายน 2562 แผนงานแต่ละกลุ่มบริหารรวบรวบโครงการส่งงานแผนโรงเรียน 
24 กันยายน 2562 งานแผนงานขอความเห็นชอบโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา 
แสดง 3 รายการจากหน้า กระดานข่าว จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

  • อาคาร ๑๐๐ ปี ประจวบวิทยาลัย วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างและกรรมการตรวจการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี ประจวบวิทยาลัยประชุมตรวจรับฯงวดสุดท้าย คณะกรรมการบริการกองทุน ก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี ประจวบว ...
    ส่ง 5 ก.ย. 2562 06:50 โดย มนิตย์ อัตตะ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งข่าว

  • ส่งมอบอาคาร ๑๐๐ ปี         9/09/2019 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยคุณเทพรักษ์ สุรทานนนท์  ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งได้นำรายได้จากการจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาก่อส้างอาคาร ๑๐๐ปี ประจวบวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยผ.อ.อวยพร รัตนไพฑูรย์ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินงาน ซึ่งมีผ.อ.บุญชัย อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ  ให้เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา
    ส่ง 10 ก.ย. 2562 07:11 โดย มนิตย์ อัตตะ
  • ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา     6 กันยายน  คณะศิษย์เก่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัย รุ่น 2526 โดยคุณศิวัจน์ พิชัยภัทรวัฒน์(เอก แพใหญ่)จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสำหรับรุ่นน้อง มีศิษย์เก่า ครูเก่า ร่วมงานพร้อมเพรียง
    ส่ง 6 ก.ย. 2562 07:20 โดย มนิตย์ อัตตะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube
นายมนิตย์ อัตตะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

นายสมศักดิ์ จินดาไทย
หัวหน้างานแผนงาน

นายนิพนธ์ บุตรหงษ์
หัวหน้างานการเงิน

นายสุรชิต จันทร์ดี
หัวหน้างานพัสดุ

http://www.bopp-obec.info/home/
https://sites.google.com/a/prachuabwit.ac.th/plan1/home/sesa.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/prachuabwit.ac.th/plan1/home/wcs.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/prachuabwit.ac.th/plan1/home/bll.png