หน้าแรก

เรียนครูแผนงานฝ่าย/สาระฯ ให้เข้าตรวจสอบ/ปรับปรุงโครงการ/สร้างแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จ 9 ธ.ค.และส่งรายงาน
สรุปโครงการ 2563 ภายในปีนี้ บิกจ่ายเงินได้เฉพาะงานที่จัดทำเรียบร้อยเท่านั้น

กระดานข่าว

วันที่เรื่อง
9 ธันวาคม 2563 ปิดระบบบริหารโครงการ 
30 กันยายน 2563 ส่งโครงการปีงบประมาณ 2564 
แสดง 2 รายการจากหน้า กระดานข่าว จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • งานประกันฯสังเกตการประเมินภายนอกรอบ 4  15 พ.ย.2562  งานประกันฯนำคณะครูร่วมสังเกตการประเมินภายนอกรอบที่ 4 ของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
  ส่ง 15 พ.ย. 2562 06:22 โดย มนิตย์ อัตตะ
 • อาคาร ๑๐๐ ปี ประจวบวิทยาลัย วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างและกรรมการตรวจการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี ประจวบวิทยาลัยประชุมตรวจรับฯงวดสุดท้าย คณะกรรมการบริการกองทุน ก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี ประจวบว ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2562 06:50 โดย มนิตย์ อัตตะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งข่าว

 • ส่งมอบอาคาร ๑๐๐ ปี         9/09/2019 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยคุณเทพรักษ์ สุรทานนนท์  ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งได้นำรายได้จากการจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาก่อส้างอาคาร ๑๐๐ปี ประจวบวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยผ.อ.อวยพร รัตนไพฑูรย์ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินงาน ซึ่งมีผ.อ.บุญชัย อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ  ให้เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา
  ส่ง 10 ก.ย. 2562 07:11 โดย มนิตย์ อัตตะ
 • ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา     6 กันยายน  คณะศิษย์เก่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัย รุ่น 2526 โดยคุณศิวัจน์ พิชัยภัทรวัฒน์(เอก แพใหญ่)จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสำหรับรุ่นน้อง มีศิษย์เก่า ครูเก่า ร่วมงานพร้อมเพรียง
  ส่ง 6 ก.ย. 2562 07:20 โดย มนิตย์ อัตตะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube
นางสาววราภรณ์ เริกวารินทร์
รองผู้อำนวยการ

นายมนิตย์ อัตตะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

นายสมศักดิ์ จินดาไทย
หัวหน้างานแผนงาน

นายนิพนธ์ บุตรหงษ์
หัวหน้างานการเงิน

นายสุรชิต จันทร์ดี
หัวหน้างานพัสดุ

https://ds.moe.go.th/static/edc.html
http://www.bopp-obec.info/home/
https://sites.google.com/a/prachuabwit.ac.th/plan1/home/sesa.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/prachuabwit.ac.th/plan1/home/wcs.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/prachuabwit.ac.th/plan1/home/bll.png

Comments