โรงเรียนประจวบวิทยาลัยจัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับภาคีเครือข่าย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ในวันที่ 17 ธันวาคม 62 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่สถานีตำรวจเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กระดานข่าว

วันที่เรื่อง
24 กันยายน 2562 งานแผนงานขอความเห็นชอบโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา 
28 ตุลาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 
2 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 
1 ตุลาคม 2562 เริ่มดำเนินงาน เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 2563 
16 กันยายน 2562 แผนงานแต่ละกลุ่มบริหารรวบรวบโครงการส่งงานแผนโรงเรียน 
แสดง 5 รายการจากหน้า กระดานข่าว จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • ลงนามความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว โรงเรียนประจวบวิทยาลัยจัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับภาคีเครือข่าย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในวันที่ 17 ธันวาคม 62 โดยมีหน่วยงานเข้าร ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2562 20:05 โดย นิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 14 พ.ย. 2562 00:27 โดย นิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งข่าว

 • ไม่มีชื่อ       
  ส่ง 14 พ.ย. 2562 00:28 โดย นิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์
 • ไม่มีชื่อ     
  ส่ง 14 พ.ย. 2562 00:28 โดย นิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายเดชา  ศิริพิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงาน

นายทรงวุฒิ ภาคยาสิทธิ์
หัวหน้างานปกครอง

นายอานนท์  สืบสังข์
หัวหน้างานยาเสพติด
นางพัชรี  ประมงค์
หัวหน้างานระดับชั้้น/เวรประจำวัน

http://www.bopp-obec.info/home/
https://sites.google.com/a/prachuabwit.ac.th/plan1/home/sesa.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/prachuabwit.ac.th/plan1/home/wcs.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/prachuabwit.ac.th/plan1/home/bll.png