สพป.ปจ2 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกันผม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์6 มี.ค. 2561 04:29โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2561 04:29 ]
                          

        เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านกันผม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายสง่า  จันทร์วิเศษผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และนายชัชวาล  ตุนาค ผอ.โรงเรียนบ้านกันผม ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนัก และการเรียนรู้การบริหารและดำเนินการของโรงเรียนขนาดเล็กในการเรียนรวม จากโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสำเร็จ โดยโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ทั้งนี้ นายชัชวาล  ตุนาค ผอ.โรงเรียนบ้านกันผม ได้นำเสนอการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งผลงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งล้วนมาจากความตั้งใจจริงของผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียน ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย และที่สำคัญ ผลงานอันดีเด่นโดยเป็นโรงเรียนที่มี ผลสอบ O-Net สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 4 ปีการศึกษาติดต่อกัน อีกทั้งยังโดดเด่นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถทำให้โรงเรียนขนาดเล็กมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                              

                                

                                                            Comments