ผอ.ปจ2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร.ร.บ้านคลองอุดม

โพสต์12 มี.ค. 2561 00:06โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2561 00:08 ]
                            
 
              เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองอุดม โดยได้รับการต้อนรับจากนางจุฑามาศ  สำราญกิจ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองอุดม ในการนี้ได้นำเยี่ยมชมห้องเรียน การดำเนินการเรียนการสอนพร้อมพบปะคณะครูและนักเรียน เพื่อทราบปัญหาการดำเนินงานในแต่ละชั้นเรียน อีกทั้งยังร่วมทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซึ่ง นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปจ2
เน้นให้เข้มงวดกับการฝึกสอนอ่านและเขียน เพื่อให้นักเรียนได้อ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี 

                                       

Comments