ผอ.ปจ2 เยี่ยมสนามสอบ NT ให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

โพสต์7 มี.ค. 2561 06:03โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ
               
  
           เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการสึกษา 2560 ในการนี้นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้ออกเยี่ยมสนามสอบเพื่อเป็นการให้กับลังใจ
กับคณะทำงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้เยี่ยมชมห้องสอบต่าง ๆ พร้อมพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาหรือข้อขัดข้องในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อนำไปแก้ไขและใช้ในการดำเนินงานในครั้งต่อไป โดยในครั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนกบินทร์จริยาคม โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร และโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและเรียบร้อยเป็นอย่างดี

                                        

                                        


Comments