ผอ.ปจ2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในสังกัด

โพสต์4 มี.ค. 2561 22:44โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ
                          

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในสังกัด โดยได้รับการต้อนรับจากนายอนุพงษ์  พุทธาธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น ซึ่งได้พาชมห้องเรียนชั้นเรียนต่าง ๆ พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียน เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน ปัญหาการอ่านออก    เขียนได้ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
          ทั้งนี้ยังได้ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน ซึ่งในแต่ละชั้นสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นที่น่าพอใจ 

                                       

                                                            


Comments