ผอ.ปจ2 เปิดงานOpen House ร.ร.บ่อทองวิทยา เยี่ยมชมห้องเรียนและผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2560

โพสต์7 มี.ค. 2561 22:41โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 22:41 ]

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดงาน บ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านบ่อทองซึ่งรับผิดชอบดูแลโดยนายพรชัย ไพรหาญ ผอ.โรงเรียนบ่อทองวิทยา โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งเสริมวิสัยทัศน์ ปรัชญา และหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง สร้างการเรียนรู้ในการทำงานเป็นหมู่คณะ พร้อมฝึกฝนตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา นำความรู้ความสามารถที่ได้ไปพัฒนาตนเองต่อไป โดยนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยนักเรียนอนุบาล 1 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น รวม 190 คน

                                        

           ในการนี้ นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนที่จัดแสดงความสามารถในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมรับฟังการนำเสนอจากนักเรียน โดยนักเรียนสามารถแสดงความรู้
ความสามารถได้เป็นอย่างดี แสดงถึงความตั้งใจและใส่ใจในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากร
ในสังกัด ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ทำให้การดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

                              

                                                 

                              
Comments