ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

Tip: How to 

สพป.ปจ2 จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย

posted 11 Apr 2018, 02:31 by ศุภฤกษ์ สุขสำราญ   [ updated 19 Apr 2018, 20:21 ]


                            
     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และบุคลากร ได้จัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยนายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภุธรกบินทร์บุรี  นายสมชาย สมบูรณ์กุล รองนายกเทศมนตรีตำบลกบินทร์  นายอนันต์ ผลาหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า    นายฉลองรัฐ ทองโบราญ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกบินทร์บุรี  ประธานเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรีและเขตคุณภาพการศึกษานาดีทุกเขต  และคณะครูได้ให้เกียรติมาร่วมงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย การจัดงานได้ประกอบพิธีทางศาสนาและมีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่          ที่เคารพนับถือและรับประทานอาหารร่วมกัน 

                                        

                                        
              
                                        
            
                   
                                        
                            
                                        
                                  

พุธเช้า "ข่าว สพฐ."

posted 11 Apr 2018, 00:21 by ศุภฤกษ์ สุขสำราญ   [ updated 19 Apr 2018, 20:28 ]

                               

      เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2561  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๒  นำคณะบุคลากร ชมรายการพุธเช้า  "ข่าว สพฐ."  เพื่อรับฟังนโยบายด้านการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งการทำโรงเรียนให้อบอุ่นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน  ตลอดจนการป้องกันเรื่องอุบัติเหตุ


การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

posted 9 Apr 2018, 21:17 by ศุภฤกษ์ สุขสำราญ   [ updated 9 Apr 2018, 23:29 ]

                           

        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ซึ่งวันนี้เป็นการอบรมวันที่ 2 ต่อเนื่องจากวันที่ 9 เมษายน 2561 ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ฯ ในสังกัดทุกโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา นำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                        

                                        


สพป.ปจ 2 จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

posted 9 Apr 2018, 01:49 by ศุภฤกษ์ สุขสำราญ   [ updated 9 Apr 2018, 02:45 ]

                        

             เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายสุชีพ ช่วยแก้ว รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดยมีการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ฯ ในสังกัดทุกโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา นำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทันใช้ในระดับชั้น ป.1 , ป.4 และ ม.1 ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับความความรู้จากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ที่ได้รับการพัฒนาจาก สพฐ.เป็นอย่างดี

                                        
                                        
    


สพป.ปจ2 ร่วมถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี

posted 6 Apr 2018, 21:58 by ศุภฤกษ์ สุขสำราญ   [ updated 6 Apr 2018, 21:59 ]

                      

                เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิหาสกิจต่างๆ  โดยมีนายวัลลภ  ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธาน จากนั้นเป็นการวางพานพุ่ม
เพื่อถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ของแต่ละหน่วยงาน และร่วมทำพิธีสงฆ์พร้อมถวาย
เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป  

                                        

ผอ.ปจ2 นำคณะบุคลากรรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

posted 3 Apr 2018, 20:59 by ศุภฤกษ์ สุขสำราญ   [ updated 3 Apr 2018, 21:14 ]

           https://drive.google.com/open?id=1RF6NzRvWYq77-k0d1Yz9gPaQlVmOs7ZJ               

             เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน โดยนายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเน้นย้ำการดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการรับนักเรียน การส่งเสริมการมีรายได้ของนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กต่อไป 

การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

posted 3 Apr 2018, 02:52 by ศุภฤกษ์ สุขสำราญ   [ updated 3 Apr 2018, 02:56 ]


             เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ฯ เพื่อประชุมหารือการบริหารกิจการลูกเสือ โดยมีนายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  โดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกิจการลูกเสือ เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น รวมถึงเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษา
ในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น วันสำคัญของกิจการลูกเสือ การจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ รวมถึงการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรลูกเสือ การเข้าค่ายพักแรมต่างๆ สร้างเครือข่ายลูกเสือให้เข้มแข็ง และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ

posted 2 Apr 2018, 04:57 by ศุภฤกษ์ สุขสำราญ   [ updated 3 Apr 2018, 01:02 ]

                                       

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 
เพื่อพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งใช้แนวปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 
ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา และเป็นไปอย่างถูกต้อง

สพป.ปจ2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญประโยชน์วันข้าราชการพลเรือน

posted 1 Apr 2018, 21:51 by ศุภฤกษ์ สุขสำราญ

   
                                           
      เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และบำเพ็ญประโยชน์วันข้าราชการพลเรือน  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังใหม่) ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2 เมษายน โดยมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานในพิธี พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และ
นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี) 

                                       

                                       


ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์

posted 1 Apr 2018, 20:56 by ศุภฤกษ์ สุขสำราญ   [ updated 1 Apr 2018, 21:00 ]

                                      

         เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ ซึ่งรับผิดชอบดูแลโดยนางสมใจ  มั่งคั่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประตูโรงเรียน สร้างอาคารเรียนชั่วคราวและห้องพยาบาล นับเป็นการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงเรียน
ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายวัลลภ  ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี และนางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

                                       

                                                         


1-10 of 74