กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง กิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาจริยคุณและการปฏิบัติธรรม
ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นในการเสนอของบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561
ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง ผอ.ปจ.2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นในการเสนอของบประมาณ
ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง ผอ.ปจ.2 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
20 ส.ค. 2561 04:29 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง กิจกรรมหน้าเสาธง
20 ส.ค. 2561 03:24 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง ผอ.ปจ.2 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีทางไกลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
20 ส.ค. 2561 01:10 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง ผอ.ปจ.2 ร่วมประชุมทางไกลการชี้แจงงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561
19 ส.ค. 2561 23:21 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 เปิดประชุมการจัดกิจกรรม โครงการ "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม"
19 ส.ค. 2561 23:19 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 เปิดประชุมการจัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
19 ส.ค. 2561 23:06 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง เข้าวัดฟังธรรม โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
15 ส.ค. 2561 23:42 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 เปิดประชุมการจัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
15 ส.ค. 2561 23:05 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง ผอ.ปจ.2 เปิดประชุมการจัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
15 ส.ค. 2561 02:32 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 ส.ค. 2561 20:06 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."
14 ส.ค. 2561 02:59 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกหอม
14 ส.ค. 2561 02:57 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกหอม
14 ส.ค. 2561 02:57 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกหอม
14 ส.ค. 2561 02:55 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไผ่
14 ส.ค. 2561 02:52 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 เป็นประธานประชุมเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
14 ส.ค. 2561 02:49 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมงานพิธี 12 สิงหา มหาราชินี
14 ส.ค. 2561 02:11 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง ผอ.ปจ.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกหอม
14 ส.ค. 2561 02:10 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
14 ส.ค. 2561 02:07 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3
14 ส.ค. 2561 01:48 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
14 ส.ค. 2561 01:38 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข ผอ.ปจ.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า