Recent site activity

16 Mar 2018, 03:17 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited เปิดกิจกรรม Open House "ASEAN Market Fairs" ร.ร.วัดใหม่พรหมสุวรรณ
16 Mar 2018, 02:57 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ created เปิดกิจกรรม Open House "ASEAN Market Fairs" ร.ร.วัดใหม่พรหมสุวรรณ
16 Mar 2018, 02:56 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited ผอ.ปจ2 ร่วมงานโครงการภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มไทยรัฐบูรพา
16 Mar 2018, 02:55 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited ผอ.ปจ2 ร่วมงานโครงการภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มไทยรัฐบูรพา
16 Mar 2018, 02:36 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ created ผอ.ปจ2 ร่วมงานโครงการภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มไทยรัฐบูรพา
15 Mar 2018, 23:59 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited หน้าหลัก
12 Mar 2018, 00:08 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited ผอ.ปจ2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร.ร.บ้านคลองอุดม
12 Mar 2018, 00:07 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited ผอ.ปจ2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านคลองอุดม
12 Mar 2018, 00:06 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ created ผอ.สพป.ปจ2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านคลองอุดม
8 Mar 2018, 18:24 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited กลุ่มอำนวยการ
7 Mar 2018, 22:41 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited ผอ.ปจ2 เปิดงานOpen House ร.ร.บ่อทองวิทยา เยี่ยมชมห้องเรียนและผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2560
7 Mar 2018, 22:41 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ created ผอ.ปจ2 เปิดงานOpen House ร.ร.บ่อทองวิทยา เยี่ยมชมห้องเรียนและผลงานนักเรียน
7 Mar 2018, 06:03 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ created ผอ.ปจ2 เยี่ยมสนามสอบ NT ให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
6 Mar 2018, 04:29 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited สพป.ปจ2 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกันผม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6 Mar 2018, 04:29 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ created สพป.ปจ2 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกันผม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5 Mar 2018, 00:53 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา
5 Mar 2018, 00:52 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited ข่าวสารราชการ
4 Mar 2018, 22:44 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ created ผอ.ปจ2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในสังกัด
1 Mar 2018, 22:47 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ created การประชุมจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ครั้งที่ 1/2561
1 Mar 2018, 22:05 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ created สพป.ปจ 2 จัดประชุมคณะกรรมการ (NT) เพื่อการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
28 Feb 2018, 02:04 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ created สพป.ปจ 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561
26 Feb 2018, 08:24 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ edited ผอ.สพป.ปจ2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจครูและบุคลากรในสังกัด
26 Feb 2018, 08:20 ศุภฤกษ์ สุขสำราญ created ผอ.สพป.ปจ2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจครูและบุคลากรในสังกัด
25 Feb 2018, 22:39 ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ITEC ปราจีนบุรี เขต 2 updated 19.gif
25 Feb 2018, 22:37 ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ITEC ปราจีนบุรี เขต 2 updated 19.gif

older | newer