แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 - 2562               แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

                  https://drive.google.com/file/d/0B2vvcpmE1fWcM1djN09hYWlsWnc/view                                        https://drive.google.com/file/d/1McsAPUQl1d22pskhPaLwaH_VR98EgU0A/view


แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563

                                                     
                                                           https://drive.google.com/file/d/1_kiBgoHuOlLIRmwEWk14q0aCHzu0Tmwl/view
 


Comments