กลุ่มอำนวยการ


หนังสือแจ้ง‎(กลุ่มอำนวยการ)‎ - งานประชาสัมพันธ์
 - งานบริหารทั่วไป
 - งานประสานงาน
 
http://gg.gg/amnuikan
https://drive.google.com/drive/folders/0B2vvcpmE1fWcZmlxVFBMZFE4SWc
https://drive.google.com/drive/folders/1_v7jTN4p2rxt1Y2oyxgl_A366UlCMg8M?usp=sharing