ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

        
       
 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562  (21 ส.ค. 62) ดาวน์โหลด
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ(DLIT) (27 ส.ค. 62) ดาวน์โหลด
 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
 ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ด้วยระบบ e-bidding ดาวน์โหลด
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 15 มีนาคม 2562 ) ดาวน์โหลด
 ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 มกราคม 2562 )  ดาวน์โหลด
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และโรงจอดรถ ฯ  ดาวน์โหลด


Comments