ประกาศเปิดเรียน

โพสต์7 พ.ค. 2561 07:29โดยAdmin Admin   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2561 07:31 ]
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

##กำหนดกิจกรรมปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนม.1 ม.4และนักเรียนเข้าใหม่ วันที่11พฤษภาคม2561 
(วันที่11พ.ค.ผู้ปกครองไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม)

##กำหนดประชุมผู้ปกครองวันเสาร์ที่19พฤษภาคม2561 จ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุและอื่นๆ รายละเอียดจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.081 8293399
Comments