ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

โพสต์16 พ.ค. 2561 09:39โดยAdmin Admin


ประกาศเปิดเรียน

โพสต์7 พ.ค. 2561 07:29โดยAdmin Admin   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2561 07:31 ]

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

##กำหนดกิจกรรมปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนม.1 ม.4และนักเรียนเข้าใหม่ วันที่11พฤษภาคม2561 
(วันที่11พ.ค.ผู้ปกครองไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม)

##กำหนดประชุมผู้ปกครองวันเสาร์ที่19พฤษภาคม2561 จ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุและอื่นๆ รายละเอียดจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.081 8293399

ไม่มีชื่อ

โพสต์4 เม.ย. 2560 21:05โดยAdmin Admin   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 07:35 ]

ไม่มีชื่อ

โพสต์4 เม.ย. 2560 08:36โดยAdmin Admin   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 07:37 ]


แผนผังอาคาร 2 (ศรีถมอรัตน์)

โพสต์1 เม.ย. 2560 00:58โดยAdmin Admin   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2560 01:00 ]

การสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้น  ม.1 และ 4 
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ใช้อาคาร  2  (ศรีถมอรัตน์)  
อยู่ด้านหลังอาคารศรีทวารวดี  (ตอง คนคง รำลึก)


ตารางสอบวัดความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์1 เม.ย. 2560 00:52โดยAdmin Admin

สอบวันจันทร์  ที่  3  เมษายน  2560


ตารางสอบวัดความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์1 เม.ย. 2560 00:49โดยAdmin Admin

สอบวันอาทิตย์  ที่  2  เมษายน  2560


ออกเสียงประชามติ ที่มา : http://election.dopa.go.th/

โพสต์9 ก.ค. 2559 08:49โดยAdmin Admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 09:00 ]

...
หลายคนยังคงสับสนและงุนงงในหลายประเด็นสำหรับการออกเสียงประชามติที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เพื่อการเตรียมความพร้อม เราข้อย้ำเตือน 7 ประเด็นก่อนเข้าคูหาลงประชามติ
 
1. อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันลงประชามติ
อย่าหลงอย่าลืม กกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 วันนี้วันเดียวเท่านั้นเป็นวันออกเสียงประชามติ
 
2. เริ่มออกเสียง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันออกเสียงประชามติคูหาลงคะแนนเริ่มเปิดเวลา 08.00 น. และจะปิดลงในเวลา 16.00 น. อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ, บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร ให้พร้อมเพื่อแสดงตนในการไปออกเสียง
 
3. ไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าหรือลงคะแนนนอกประเทศ
ย้ำอีกครั้งวันออกเสียงประชามติจะเกิดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เท่านั้น ไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า และไม่มีการออกเสียงนอกประเทศไทย (link is external)
 
4. ออกเสียงเสียงนอกพื้นที่ได้ ถ้าไม่สะดวกกลับบ้าน
สำหรับใครก็ตามที่ไม่สามารถออกเสียงประชามติที่บ้านตามที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน สามารถลงทะเบียนออกเสียงนอกพื้นที่ได้ โดยลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทางคือ (1) ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (2) ยื่นทางไปรษณีย์ (3) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขต สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 จะเป็นวันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 
5.  ลงทะเบียนออนไลน์ออกเสียงนอกเขต ถึง 30 มิถุนายน 2559
ช่องทางในการลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกพื้นที่แบบออนไลน์น่าจะเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายดายที่สุด ผู้ที่ต้องการออกเสียงนอกพื้นที่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://election.dopa.go.th (link is external) ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ทาง กกต.จะแจ้งไปที่บ้านของผู้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธินอกเขต หาก กกต.ไม่ติดต่อมาอย่าลืมทวงถาม ไม่งั้นต้องกลับไปใช้สิทธิที่บ้าน 
 
6. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ในวันออกเสียงมีสิทธิออกเสียง (เกิดไม่เกิน 7 สิงหาคม 2541)
ใครที่อายุ 18 บริบูรณ์ในวันออกเสียงประชามติ (เกิดไม่เกิน 7 สิงหาคม 2541) ก็มีสิทธิไปลงคะแนนเสียงได้แล้ว โดยก่อนวันออกเสียง กกต.จะจัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงไม่เกินวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ซึ่งหากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิแต่ไม่มีรายชื่อ ต้องไปเพิ่มรายชื่อต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
 
7. การลงประชามติมีสองคำถาม
เน้นย้ำกันอีกที่ 7 สิงหาคมนี้ การลงประชามติมีสองคำถาม คำถามแรกคือ "ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ ทั้งฉบับ" และคำถามที่สองคือ ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่า “เห็นชอบหรือไม่ ให้ ส.ว.แต่งตั้งร่วมกับ ส.ส.เลือกนายกรัฐมนตรีในระหว่าง 5 ปีแรกของรัฐธรรมนูญนี้”

1-10 of 15