หน้าแรก

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
       "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์"
http://web.ocsc.go.th/forking/
*** 📢 ประชาสัมพันธ์ ***

>>> คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "กตัญญุตากษิณานุสรณ์" เพื่อเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ...
🎖️ ท่านรองผู้อำนวยการวินัย สิ่วหงวน
🎖️ ท่านรองผู้อำนวยการธันยพงศ์ เมืองแมน

🎖️ คุณครูวัชรินทร์ อุไรพันธุ์
🎖️ คุณครูจำลอง ขาวอุบล

ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีไสยณรงค์ (ทรงวุฒิกิตติ์) โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 056-799 333 หรือ prachasan@hotmail.com ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แบบประเมินกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า คลังเอกสาร

ภาพกิจกรรม

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า คลังรูปภาพ