ประวัติโรงเรียน

           

โรงเรียน ศรีเทพประชาสรรค์ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2516 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักเรียนทั้งหมด 48 คน จัดเป็น 2 ห้องเรียน โดยอาศัยอยู่ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอศรีเทพ

            ปี พ.ศ.2517 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอศรีเทพ นำโดยอาจารย์ตอง คนคง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสว่างวัฒนา ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน จำนวน 40 ไร่  2 งาน และได้รับบริจาคที่ดินจากนายเกิน พรมไทย คหบดีตลาดบ้านกลาง อีกจำนวน 6 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 46 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา และในปีเดียวกัน กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติเปิด โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ แยกออกมาจากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ โดยแต่งตั้งนายสุรินทร์ จันทร์คิด เป็นผู้บริหารคนแรกและจัดสรรครูผู้สอนให้มาอีกจำนวน 6 ท่าน กำหนดแผนการเรียน 2 : 2 : 0 มีนักเรียนทั้งสิ้น 150 คน แยกเป็นห้องเรียน 4 ห้องเรียน และได้ย้ายที่เรียน หอประชุมสถานีตำรวจภูธรมาเรียนที่โรงเรียนบ้านสว่างวัฒนา
           ปี พ.ศ.2518 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราวแบบ 004 ขนาด 7 ห้องเรียน และอาคารถาวรแบบ 216ก จำนวน 4 ห้องเรียนมาให้ และในปีเดียวกัน ได้ย้ายนายสุรินทร์ จันทร์คิด ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2518
ปี พ.ศ.2519 ได้ย้ายที่เรียนจากโรงเรียนบ้านสว่างวัฒนามาเรียนที่โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ในที่ปัจจุบันนี้
           ปัจจุบันโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์เป็นโรงเรียนต้นแบบสหศึกษามีการจัดการ เรียนการสอน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,071 คน ครู 46 คน นักการภารโรงและพนักงานขับรถรวม 3 คน โดยมี นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

Comments