แบบรายงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ในการรายงาน

ข้อแนะนำการรายงาน
1.ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (คลิก ลงชื่อเข้าใช้ [Sign In] ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์) โดยใช้ Username&Password ที่ได้รับจากโครงการฯ เมื่อประชุมที่โรงแรมบางกอกพาเลซ 
2.หากสามารถเข้าระบบได้แล้ว จะปรากฏ Username อยู่มุมบนขวามือของเว็บไซต์ และจะปรากฎเมนูการรายงานด้านซ้ายมือ (กรณีไม่ปรากฎ Username ให้ลอง Refresh หน้าเว็บไซต์อีกครั้ง)
3.รายงานตามกิจกรรม/โครงการ ซึ่งสามารถส่งรายงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

หมายเหตุ ตรวจสอบ Browser ก่อนว่าได้ Log in บัญชี Gmail ไว้หรือไม่ จะต้อง LogOut ออกจากระบบเสียก่อน

กรณี ลืมรหัสผ่าน / ลืมทุกอย่าง กรุณาสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ด้านล่าง