ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


วิดีโอ YouTube07-ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [10 กันยายน 2563] ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ครูและนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมรวมพลสมาชิก To be number 1" ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชร

  • [9 กันยายน 2563] โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้จัดกิจกรรมเปิดบริษัท สร้างการดี แรตมีดี จำกัด(มหาซน) โดยมีนายชโนภาส แก้วจีน เป็นประธานในพิธีเปิดบริษัท ฯ

  • [31 สิงหาคม 2563] วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต คณะครู และนักเรียน กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา หรือ โรงเรียนสุจริต

  • [24 สิงหาคม 2563] โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้รับการติดตามการดำเนินโครงการ School-BIRD ประจำเดือนสิงหาคม จากบริษัท ปตท.สผ.
  • [22 สิงหาคม 2563] ผู้บริหารสถาานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบึงทับแรต เข้ารับการอบรมพัฒนาขยายผลความรู้กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
  • [18 สิงหาคม 2563] โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้รับการนิเทศติดตามตามกรอบการประเมินผลการปฏิบ้ติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

022-ประการศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง


ไม่ทันคนโกง

_กาฝาก_ สื่อการเรียนรู้การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม.mp4

        

_คุณว่าใครชนะ_ สื่อการเรียนรู้การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม.mp4
 ภาพกิจกรรม 

        
     

   
             

ข่าวสารด้านการศึกษา

บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร