ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วารสารประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 8/2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสด ...
  ส่ง 1 มี.ค. 2564 01:57 โดย นส.สุปราณี ขันเงิน
 • วารสารประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 7/2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้   หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศ ...
  ส่ง 1 มี.ค. 2564 01:55 โดย นส.สุปราณี ขันเงิน
 • วารสารประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 6/2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในส ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2564 01:31 โดย นส.สุปราณี ขันเงิน
 • วารสารประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 5/2564 คณะกรรมการการตามคำสั่ง สพม.29 ที่ 404/2563 ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนน้ำยืนว ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2564 01:33 โดย นส.สุปราณี ขันเงิน
 • วารสารประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 4/2564 คณะกรรมการการตามคำสั่ง สพม.29 ที่ 404/2563 ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนดงสว่างวิทยา  อำเภอนาจะหลวย ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2564 01:34 โดย นส.สุปราณี ขันเงิน
 • วารสารประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3/2564 คณะกรรมการการตามคำสั่ง สพม.29 ที่ 404/2563 ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนอ่างศ ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2564 01:34 โดย นส.สุปราณี ขันเงิน
 • วารสารประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2/2564 คณะกรรมการการตามคำสั่ง สพม.29 ที่ 404/2563 ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนท ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2564 01:34 โดย นส.สุปราณี ขันเงิน
 • ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงขอเล ...
  ส่ง 24 ม.ค. 2564 20:23 โดย นส.สุปราณี ขันเงิน
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »
     

ปฏิทินหน่วยตรวจสอบภายในข่าวการศึกษา เว็บครูบ้านนอก.