กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม ม.6

โพสต์4 ก.พ. 2563 23:09โดยโรงเรียน อ่างศิลา

นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม สอนเสริมเติมเต็ม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอ่างศิลา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
Comments