ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในช่วง Covid-19 ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ค. 2563

โพสต์26 พ.ค. 2563 23:24โดยโรงเรียน อ่างศิลา

คณะครูโรงเรียนอ่างศิลาศึกษาการจัดการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom

กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม ม.6

โพสต์4 ก.พ. 2563 23:09โดยโรงเรียน อ่างศิลา


นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม สอนเสริมเติมเต็ม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอ่างศิลา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 ก.พ. 2563 23:05โดยโรงเรียน อ่างศิลา


นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศูนย์สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา

Big Cleaning Day

โพสต์4 ก.พ. 2563 22:58โดยโรงเรียน อ่างศิลา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2563 23:06 ]


นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา เป็นประธานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day Angsila 2020 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 บริเวณโรงเรียนอ่างศิลา เพื่อปลูกจิดสำนึกรักความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้กับนักเรียน

1-4 of 4