หน้าแรก


ประกาศโรงเรียนอ่างศิลา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

กิจกรรมอ่างศิลา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในช่วง Covid-19 ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ค. 2563 คณะครูโรงเรียนอ่างศิลาศึกษาการจัดการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom
  ส่ง 26 พ.ค. 2563 23:24 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
 • กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม ม.6 นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม สอนเสริมเติมเต็ม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอ่างศิลา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
  ส่ง 4 ก.พ. 2563 23:09 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
 • สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศูนย์สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
  ส่ง 4 ก.พ. 2563 23:05 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
 • Big Cleaning Day นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา เป็นประธานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day Angsila 2020 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 บริเวณโรงเรียนอ่างศิลา เพื่อปลูกจิดสำนึกรักความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้กับนักเรียน
  ส่ง 4 ก.พ. 2563 23:06 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วารสารอ่างศิลา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments