หน้าแรกประกาศโรงเรียนอ่างศิลา

 • การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  ส่ง 29 มิ.ย. 2563 18:11 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
 • รับสมัครนักเรียนโรงเรียนอ่างศิลา รายการ ชั้นเรียน สมัครเข้าเรียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเข้าเรียน)  หากท่านสมัครแล้วตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครด้านล่างครับ สมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หมายเหตุ::เอกสารหลักฐานให้นำส่งในวันมอบตัวชั้น ม.1 สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563ชั้น ม.4 สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ครูสุรชาติ ได้ที่ เบอร์โทร  085-414-2987ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าสอบทุกๆ ท่าน รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีท ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2563 22:18 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
 • การสรรหาผู้จำหน่ายในร้านค้าสวัสดิการ
  ส่ง 30 มี.ค. 2563 01:19 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
 • รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
  ส่ง 27 มี.ค. 2563 00:21 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
 • การรับสมัครนักเรียน รายการชั้นเรียนสมัครเข้าเรียน(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเข้าเรียน) หากท่านสมัครแล้วตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครด้านล่างครับสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หมายเหตุ::เอกสารหลักฐานให้นำส่งในวันทดสอบความรู้รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ::: รายละเอียด :::รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์-คณิต ::: รายละเอียด :::รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนภาษา ::: รายละเอียด :::รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนทั่วไป ::: รายละเอ ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2563 00:54 โดย เสกสรรค์ บัวงาม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมอ่างศิลา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในช่วง Covid-19 ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ค. 2563 คณะครูโรงเรียนอ่างศิลาศึกษาการจัดการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom
  ส่ง 26 พ.ค. 2563 23:24 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
 • กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม ม.6 นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม สอนเสริมเติมเต็ม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอ่างศิลา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
  ส่ง 4 ก.พ. 2563 23:09 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
 • สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศูนย์สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
  ส่ง 4 ก.พ. 2563 23:05 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
 • Big Cleaning Day นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา เป็นประธานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day Angsila 2020 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 บริเวณโรงเรียนอ่างศิลา เพื่อปลูกจิดสำนึกรักความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้กับนักเรียน
  ส่ง 4 ก.พ. 2563 23:06 โดย โรงเรียน อ่างศิลา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วารสารอ่างศิลา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »