ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
351 หมู่ที่ 3 ถนนพนมไพร-ร้อยเอ็ด ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทรศัพท์  0-4359-1338    โทรสาร 0-4359-1339 
website : http://www.ppw.ac.th  e-Mail : phraiwit@hotmail.com

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร


Comments