คำสั่งที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและยาเสพติดแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

โพสต์22 ม.ค. 2558 19:38โดยสิรินทร์ธร เอราวรรณ
     
 คำสั่งที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและยาเสพติดแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม