ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์26 ก.ค. 2558 23:25โดยพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2558 23:35 ]
 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

      
  - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน จำนวน ๑๐ หน่วย
รายละเอียดดังแนบ 
Ċ
พิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์,
26 ก.ค. 2558 23:25
Comments