ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โพสต์3 พ.ค. 2559 06:48โดยเรืองกิตต์ เอราวรรณ   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2559 06:50 ]
ด้วยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มีความประสงค์จะทำการประมูลกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โดยการยื่นซองประมูลจ้างเหมาการดำเนินการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม  สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน

รายละเอียดดังไฟล์แนบ....

Ċ
เรืองกิตต์ เอราวรรณ,
3 พ.ค. 2559 06:48
Comments