การประมูลขายอาหารในโรงเรียน

โพสต์11 ก.พ. 2559 00:04โดยพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2559 00:07 ]
    โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  จะเปิดให้มีการยื่นซองประมูลราคา การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดรับซองเสนอราคา วันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องพัสดุ ดังรายละเอียดที่แนบ
Ċ
FFood.pdf
(525k)
พิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์,
11 ก.พ. 2559 00:04
Comments