หน้าแรก


 
  
 https://drive.google.com/folderview?id=0B3rPo5EGxgIdcXNMMmpkNUFCdGc&usp=sharing
                                

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสำหรับนักเรียน

 • ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557
  ส่ง 15 มี.ค. 2558 06:56 โดย มรกต ทัพจันทร์
 • ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557
  ส่ง 15 มี.ค. 2558 06:51 โดย มรกต ทัพจันทร์
 • ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557
  ส่ง 15 มี.ค. 2558 06:45 โดย มรกต ทัพจันทร์
 • ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557
  ส่ง 15 มี.ค. 2558 06:40 โดย มรกต ทัพจันทร์
 • ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557
  ส่ง 15 มี.ค. 2558 05:19 โดย มรกต ทัพจันทร์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง

 • การประมูลราคา เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (โรงอาหาร)                         โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จะเปิดให้มีการยื่นซองประมูลราคา การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ามาจำหน่ายอาหารประเภทต่างๆ และผลไม้ที่มีคุณภาพ  ราคายุติธรรม  และถูกหลักอนามัย  รายละเอียดเงื่อนไขในการยื่นซองประมูล มีดังเอกสารที่แนบ
  ส่ง 28 ก.พ. 2560 23:29 โดย พิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์
 • ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ จำนวน 61 ชุด ด้วยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย E-Learning จำนวน 61 ชุด เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ)
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 00:29 โดย สิรินทร์ธร เอราวรรณ
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ด้วยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  27  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559   จำนวน    1   อัตรา
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 22:06 โดย สิรินทร์ธร เอราวรรณ
 • ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ด้วยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มีความประสงค์จะทำการประมูลกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โดยการยื่นซองประมูลจ้างเหมาการดำเนินการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม  สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียนรายละเอียดดังไฟล์แนบ....
  ส่ง 3 พ.ค. 2559 06:50 โดย เรืองกิตต์ เอราวรรณ
 • การประมูลขายอาหารในโรงเรียน     โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  จะเปิดให้มีการยื่นซองประมูลราคา การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดรับซองเสนอราคา วันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องพัสดุ ดังรายละเอียดที่แนบ
  ส่ง 11 ก.พ. 2559 00:07 โดย พิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครู

 • ผลงาน เรื่อง"งานและพลังงาน" โดยอิทธิชัย อุปริวงศ์     www.itthichaivod.comVideo Ondemand เรื่อง งานและพลังงาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นายอิทธิชัย  อุปริวงศ์
  ส่ง 12 มี.ค. 2558 20:53 โดย มรกต ทัพจันทร์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • ตัวช่วยคุณครูในการหาคำตอบ เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2552 มีการเปิดตัว Search engine แนวใหม่ ชื่อ Wolfram alpha เป็นเครื่องมือหาความจริง หาคำตอบ (Fact Engine)  ตอนนี้ยังไม่สน ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
 • ตัวช่วยสร้าง Password คำถามที่คุณครูมักถาม ตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) แล้วต้องกำหนด Password  ก็คือ จะตั้งอะไรดี  จะตั้งอย่างไรให้จำได้ และไม่โดน hack แต่ส ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
 • สร้างอีบุ๊คด้วย flipbooksoft ฟรี Flipbook ถือเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   ที่ให้บริการสร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
 • PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment ) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
 • “กวดวิชา” ทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือไม่? การกวดวิชาเป็นรายจ่ายมหาศาลของระบบเศรษฐกิจ แต่การกวดวิชาก็สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อาจจะมากถึง 5% เลยทีเดียว เพียงแต่แบบจำลองชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเง ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 .ตามคำสั่งกระทรวงศ ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 23:28 โดย admin ppw
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.moe.go.th/moe/th/office/plan2557.pdf

http://www.plan.obec.go.th/download/e-book%20N2557.pdf


 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
  Comments